Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE en GraalVM

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.08 02-11-2021 NCSC-2021-0647  
 
medium
high
Signed-PGP →  
02-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0647 [1.08] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in Java SE en GraalVM Enterprise Edition. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens

------------------.------.------------------------------------- | CVE-ID | CVSS | Vector |

CVE-2021-23413.1AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
CVE-2021-23694.3AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N
CVE-2021-23887.5AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-24323.7AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
CVE-2020-289285.5AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2021-299219.8AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
------------------'------'-------------------------------------

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
Fedora
OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise

IBM Java SDK
IBM WebSphere Application Server
Oracle JDK
Oracle JRE
Oracle Java
Oracle OpenJDK

Oplossingen

Oplossingen

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van openjdk-8 en openjdk-11 beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

openjdk-8 [Link]

openjdk-11 [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33 en 34 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-2341, CVE-2021-2369 en CVE-2021-2388 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op onderstaande pagina's.

Fedora 33 java-11-openjdk [Link]

Fedora 33 java-1.8.0-openjdk [Link]

Fedora 34 java-11-openjdk [Link]

Fedora 34 java-1.8.0-openjdk [Link]

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-2369 te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

WebSphere Application Server [Link]

IBM Java SDK [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2 en Leap 15.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

15.2 [Link]

15.3 [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

java-1.8.0-openjdk [Link]

java-11-openjdk [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 en 8 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-2341, CVE-2021-2369 en CVE-2021-2388 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

RHEL 7 java-11-openjdk [Link]

RHEL 8 java-11-openjdk [Link]

RHEL 8 java-1.8.0-openjdk [Link]

RHEL 8 java-1.8.0-ibm [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-28928, CVE-2021-2341, CVE-2021-2369, CVE-2021-2388, CVE-2021-2432, CVE-2021-29921

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.08 02-11-2021 NCSC-2021-0647  
 
medium
high
Signed-PGP →  
02-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0647 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM Java.

  Versie 1.07 23-08-2021 NCSC-2021-0647  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-08-2021
medium
high
NCSC-2021-0647 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE en OpenSUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.06 19-08-2021 NCSC-2021-0647  
 
medium
high
Signed-PGP →  
19-08-2021
medium
high
NCSC-2021-0647 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM Java SDK.

  Versie 1.05 16-08-2021 NCSC-2021-0647  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-08-2021
medium
high
NCSC-2021-0647 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM WebSphere Application Server.

  Versie 1.04 10-08-2021 NCSC-2021-0647  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-08-2021
medium
high
NCSC-2021-0647 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates van openjdk-8 beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-2341, CVE-2021-2369 en CVE-2021-2388 te verhelpen.

  Versie 1.03 02-08-2021 NCSC-2021-0647  
 
medium
high
Signed-PGP →  
02-08-2021
medium
high
NCSC-2021-0647 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33 en 34 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-2341, CVE-2021-2369 en CVE-2021-2388 te verhelpen.

  Versie 1.02 30-07-2021 NCSC-2021-0647  
 
medium
high
Signed-PGP →  
30-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0647 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.01 23-07-2021 NCSC-2021-0647  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0647 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Oracle Linux 7.

  Versie 1.00 21-07-2021 NCSC-2021-0647  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0647 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.