Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Fusion Middleware producten

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 21-07-2021 NCSC-2021-0648  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0648 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten uit de Oracle Fusion productgroep. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens

------------------.------.------------------------------------- | CVE-ID | CVSS | Vector |

CVE-2021-213459.9AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
CVE-2020-106839.8AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2020-280529.8AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-24569.8AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2019-171959.8AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-23829.8AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-23949.8AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-23979.8AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-23918.8AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-23928.8AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-23968.8AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2020-54218.8AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-24288.1AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-24587.6AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N
CVE-2020-256497.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
CVE-2021-251227.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2019-124027.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2021-24007.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2021-23767.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2021-23787.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2021-23447.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2021-23717.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2019-100867.3AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L
CVE-2015-02547.3AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L
CVE-2021-24196.5AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N
CVE-2021-24206.5AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N
CVE-2021-24236.5AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N
CVE-2021-24306.5AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N
CVE-2021-24316.5AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N
CVE-2021-24496.5AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N
CVE-2021-24506.5AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N
CVE-2021-24516.5AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N
CVE-2021-24526.5AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N
CVE-2021-24536.5AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N
CVE-2020-19456.3AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N
CVE-2019-113586.1AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
CVE-2021-279065.5AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2019-124155.5AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2021-24035.3AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
CVE-2020-119875.3AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N
CVE-2021-24015.3AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
CVE-2021-24575.3AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
CVE-2020-139565.3AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N
CVE-2021-23584.9AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2020-89083.3AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
CVE-2020-25553.1AV:A/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N
------------------'------'-------------------------------------

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Business Activity Monitoring (BAM)
Business Intelligence Data Integrator
Developer Suite/JDeveloper
Oracle Fusion Middleware
WebLogic Server
Webcenter

Oplossingen

Oplossingen

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2015-0254, CVE-2019-10086, CVE-2019-10173, CVE-2019-11358, CVE-2019-12402, CVE-2019-12415, CVE-2019-17195, CVE-2020-10683, CVE-2020-11979, CVE-2020-11987, CVE-2020-13956, CVE-2020-14756, CVE-2020-1945, CVE-2020-2555, CVE-2020-25649, CVE-2020-28052, CVE-2020-5421, CVE-2020-8908, CVE-2021-21341, CVE-2021-21342, CVE-2021-21343, CVE-2021-21344, CVE-2021-21345, CVE-2021-21346, CVE-2021-21347, CVE-2021-21348, CVE-2021-21349, CVE-2021-21350, CVE-2021-21351, CVE-2021-22118, CVE-2021-2344, CVE-2021-2358, CVE-2021-2371, CVE-2021-2376, CVE-2021-2378, CVE-2021-2382, CVE-2021-2391, CVE-2021-2392, CVE-2021-2394, CVE-2021-2396, CVE-2021-2397, CVE-2021-2400, CVE-2021-2401, CVE-2021-2403, CVE-2021-2419, CVE-2021-2420, CVE-2021-2423, CVE-2021-2428, CVE-2021-2430, CVE-2021-2431, CVE-2021-2449, CVE-2021-2450, CVE-2021-2451, CVE-2021-2452, CVE-2021-2453, CVE-2021-2456, CVE-2021-2457, CVE-2021-2458, CVE-2021-25122, CVE-2021-25329, CVE-2021-27807, CVE-2021-27906

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

Voor een aantal kwetsbaarheden is proof-of-concept code beschikbaar. Het gaat echter om oudere kwetsbaarheden. Daarnaast gaat het daarbij voornamelijk om kwetsbaarheden die enkel lokaal kunnen worden misbruikt. We achten de kans op misbruik van deze kwetsbaarheden daarom MEDIUM.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Ja, Remote shell
medium
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 21-07-2021 NCSC-2021-0648  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0648 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.