Kwetsbaarheden verholpen in Apple iOS en iPadOS

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 22-07-2021 NCSC-2021-0650  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0650 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Apple heeft kwetsbaarheden verholpen in Apple iOS en iPadOS. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het veroorzaken van de volgende types schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens

Alle beschreven kwetsbaarheden zijn alleen lokaal te misbruiken, of wanneer een kwaadwillende het slachtoffer weet te misleiden om een malafide bestand te openen of een malafide applicatie te installeren en starten.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3518, betreffende een fout in de verwerking van xml-data kan door een kwaadwillende op afstand worden misbruikt en kan resulteren in het uitvoeren van willekeurige code onder de rechten van de gebruiker.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-30800 betreft een probleem in de WiFi. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid op afstand misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service, of mogelijk het uitvoeren van willekeurige code met rechten van de gebruiker. Deze kwetsbaarheid is eerder publiek beschreven en is eenvoudig, zonder technische hulpmiddelen uit te buiten. Misbruik vereist wel dat de eigenaar van het systeem automatisch en ongevraagd laat koppelen met willekeurig aanwezige WiFi access points. Dit is niet de standaard configuratie en wordt ook niet geadviseerd. Door de publieke aandacht en triviale wijze van uitbuiten wordt deze kwetsbaarheid ingeschaald met kans:impact HIGH/MEDIUM

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Apple iOS
Apple iPadOS

Oplossingen

Oplossingen

Apple

Apple heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie ook [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-25010, CVE-2018-25011, CVE-2018-25014, CVE-2020-36328, CVE-2020-36329, CVE-2020-36330, CVE-2020-36331, CVE-2021-30748, CVE-2021-30758, CVE-2021-30759, CVE-2021-30760, CVE-2021-30763, CVE-2021-30768, CVE-2021-30769, CVE-2021-30770, CVE-2021-30773, CVE-2021-30774, CVE-2021-30775, CVE-2021-30776, CVE-2021-30779, CVE-2021-30780, CVE-2021-30781, CVE-2021-30785, CVE-2021-30786, CVE-2021-30788, CVE-2021-30789, CVE-2021-30791, CVE-2021-30792, CVE-2021-30795, CVE-2021-30796, CVE-2021-30797, CVE-2021-30798, CVE-2021-30799, CVE-2021-30800, CVE-2021-30802, CVE-2021-30804, CVE-2021-3518

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 22-07-2021 NCSC-2021-0650  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0650 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.