-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Asterisk
Advisory ID   : NCSC-2021-0654
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-31878, CVE-2021-32558, CVE-2021-32686
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20210726
Toepassing   : Asterisk VOIP server
Versie(s)    : < 13.38.3
         < 16.19.1
         < 17.9.4
         < 18.5.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Asterisk. Een kwaadwillende kan
  de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  Asterisk Project heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://downloads.asterisk.org/pub/security/AST-2021-007.html
  https://downloads.asterisk.org/pub/security/AST-2021-008.html
  https://downloads.asterisk.org/pub/security/AST-2021-009.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYP538uEs56R4sCd0AQrjWwwAi4NQfW3qOyobcTmCTwtSR031bFlJojts
QmTUzggrKaiGj15+64eyptMEsnN0TIwRtzzUrFXv0bzOgL6R/FA1VxT8GYyuvOEz
HqwfWz9BgHaYI+JoYOw1ruglxl4vrWZWm8sTji717wjF8Av8CT85fmxNmYQnh/0u
sBLsPejE9Gbc8XfUXvIw/x3uJZDuC+9t7y8TOxnaB6QLghhsarBt4I8edc+Xme/C
qsRiPPsy8+qwLARa2Ob/16Fx9wSh22q52uBC3MVPbw1IOC3KYBZ5Bi0693hec1Pr
/UkFTjJpdwMH86lQHKWMHr0UkoFmY7p6FdNGuA+hwimPIs0K1PImoPCqMPyMdPg5
eLbnNHgww3n+kdy6hqPekjqmlfVcxP/3k649C3UcMhaMgkZ1UyEHnuffiZBWPMpR
OOoAUshN+OG1LDKjsljPdQ6RdEAztl1eDWWx4LwpfDa2d1HCSL1ihOZEkd/GaLsP
SUo6BNO1jPIIcABwbeR4TWQS/3bGrsr1
=KVdI
-----END PGP SIGNATURE-----