-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Dell NetWorker
Advisory ID   : NCSC-2021-0663
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-21546
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20210730
Toepassing   : Dell EMC NetWorker
Versie(s)    : < 19.3.0.4
         < 19.4.0.1
Platform(s)   :

Gevolgen
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Dell EMC NetWorker. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het verkrijgen
  van gevoelige informatie uit logbestanden, namelijk plaintext
  wachtwoorden.

Mogelijke oplossingen
  Dell EMC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000185470
   /dsa-2021-081-dell-emc-networker-security-update-for-a-clear-text
   -vulnerability

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYQPUtRGzisO0iEJhAQj71AwAuc7wNWIFKjrK3iA6aDcLh9e7hnO4G2+p
L+NpdL9f8udZVdAQe3H3u2niIrpWi1wcAPwWa9+ME14HkseKNivhN+dks19Urg7w
XZc6ox1P3zWiXWTy7icXnaYtpL3WDzmbARF71qxxV05y6OsFbF/kbf8FnrYSkkMT
K1qTl4aZ90hjw/+/RRoVZC9hXvudLeNm/FQOcPUISoxo/PR0tocCI2C8VfkAgBrh
p9lB2rokV0vX8DTOufy1vQn0A2R2jl5R5ymQgPo14rGeIdSgtNVhASfYJ5CBII58
ZAl6GFk2+JL2EQ9mk4IemJnlK0gX5IQyljgwI0b4Alpcve/xvpfbZRCZ2nEIFQOl
GLqpaCBbo2NCp4zZzeFjYJmHaVDXs+Hz4WL8TnU4dRM6x9E4Y7FWB8B1O7njbZIN
85AIZdzEUPe8xCniICOWZDkND5+i1kVlX/m7IF9tUiW5ABystNwxWsZEaPqSNlUR
kuxqOiopqk30PYci2C/7tuUatcHIdyF6
=sfE8
-----END PGP SIGNATURE-----