-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2021-0698
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-26424, CVE-2021-26425, CVE-2021-26426,
         CVE-2021-26431, CVE-2021-26432, CVE-2021-26433,
         CVE-2021-34480, CVE-2021-34483, CVE-2021-34484,
         CVE-2021-34486, CVE-2021-34487, CVE-2021-34530,
         CVE-2021-34533, CVE-2021-34534, CVE-2021-34535,
         CVE-2021-34536, CVE-2021-34537, CVE-2021-36926,
         CVE-2021-36927, CVE-2021-36932, CVE-2021-36933,
         CVE-2021-36936, CVE-2021-36937, CVE-2021-36938,
         CVE-2021-36942, CVE-2021-36945, CVE-2021-36947,
         CVE-2021-36948
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210810
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Update
  Per abuis stond TLP:RED in de titel van deze advisory. Dit was
  onjuist.

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse onderdelen van
  Windows. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in
  staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn
  schade:

  * Verkrijgen van verhoogde rechten
  * Uitvoeren van willekeurige code
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-26424 (Score 9,9) kan op
  afstand worden geactiveerd door een kwaadwillende Hyper-V-gast die
  een ipv6-ping naar de Hyper-V-host stuurt. Een aanvaller kan een
  speciaal vervaardigd TCP/IP-pakket naar zijn host sturen met behulp
  van de TCP/IP-protocolstack (tcpip.sys) om pakketten te verwerken.

  Windows Bluetooth Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-34537 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Remote Desktop Client:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-34535 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Storage Spaces Controller:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-34536 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Services for NFS ONCRPC XDR Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-26432 | 9,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-26433 | 7,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-36926 | 7,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-36932 | 7,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-36933 | 7,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Scripting Engine:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-34480 | 6,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Media:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36927 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows MSHTML Platform:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-34534 | 6,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Update Assistant:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36945 | 7,30 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-26431 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows User Profile Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-26426 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-34484 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Print Spooler Components:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36936 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-36947 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-34483 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows TCP/IP:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-26424 | 9,90 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows NTLM:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36942 | 9,80 | Voordoen als andere gebruiker    |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Cryptographic Services:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36938 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Update:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36948 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Event Tracing:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-34486 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-34487 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-26425 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows Codecs Library:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36937 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Graphics Component:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-34530 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-34533 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYRK49+Es56R4sCd0AQqBNAwAktKA6OEMCSDNE3rbbz1JXO5PMldbcdnV
n/uT3pKrijnJfqqHWuWajDspUqVT2niukkvodi+sz/5EcSLfgPwDsWaea6sZcSGj
X6IcYVS/CoGNPdD6DnnKDetbze3aVPKp543RsaI6+Is19dpt0MslWFhlOJsWiqRu
Dfd+y7wZbuDPS9LiLKqLI0MyGDFdJBbX6s6YOjUH3vMJ7jlf58iRw99hWUB7gSHw
xfcGCU/IUGZT4J5OCWtEvIBsMG14wo1rU3xB97tbEFzZFiOu/G2ixHxICTIDQRwK
N+3LmcCREVCzSzeQcwbxkJSmTOEf//kPTkFPOaJrBGnWwdU8xpIhNH8M6PI1gVjR
uGtejvh93d08DR09QeLOVW4Ai/Rj4P6LJ/H/NhJv+W5Sdm9UYxWKXod5i9jJ3CIf
1BPwPmhQcM44usq3ZrWmDaoUZ52vJPkKC1sl0AARvanf07QfrdWRLihmpCfB88oF
JkX2w7BGQN5W9uTJT+PZFW16xqaFXAnv
=bBlh
-----END PGP SIGNATURE-----