-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2021-0698
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-26424, CVE-2021-26425, CVE-2021-26426,
         CVE-2021-26431, CVE-2021-26432, CVE-2021-26433,
         CVE-2021-34480, CVE-2021-34483, CVE-2021-34484,
         CVE-2021-34486, CVE-2021-34487, CVE-2021-34530,
         CVE-2021-34533, CVE-2021-34534, CVE-2021-34535,
         CVE-2021-34536, CVE-2021-34537, CVE-2021-36926,
         CVE-2021-36927, CVE-2021-36932, CVE-2021-36933,
         CVE-2021-36936, CVE-2021-36937, CVE-2021-36938,
         CVE-2021-36942, CVE-2021-36945, CVE-2021-36947,
         CVE-2021-36948
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210812
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Update
  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-36948 wordt volgens MS actief
  misbruikt. Dit leidt echter niet tot een verandering in inschaling.

  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-36942 is
  Proof-of-Concept-code beschikbaar. Hierdoor wordt de inschaling van
  dit beveiligingsadvies HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse onderdelen van
  Windows. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in
  staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn
  schade:

  * Verkrijgen van verhoogde rechten
  * Uitvoeren van willekeurige code
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-26424 (Score 9,9) kan op
  afstand worden geactiveerd door een kwaadwillende Hyper-V-gast die
  een ipv6-ping naar de Hyper-V-host stuurt. Een aanvaller kan een
  speciaal vervaardigd TCP/IP-pakket naar zijn host sturen met behulp
  van de TCP/IP-protocolstack (tcpip.sys) om pakketten te verwerken.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-36948 wordt volgens Microsoft
  actief misbruikt. Dit leidt echter niet tot een verandering in
  inschaling. Meer informatie hierover is te vinden op:

  https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerabilityCVE-2021-36948

  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-36942 is
  Proof-of-Concept-code beschikbaar. Een succesvolle aanval op een
  kwetsbare server leidt tot het verkrijgen van Active Directory
  domain-rechten. Hierdoor wordt de inschaling van dit
  beveiligingsadvies HIGH/HIGH. De updates voor deze kwetsbaarheid
  zijn reeds gepubliceerd door Microsoft.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-36942 staat ook bekend als een
  Golden Ticket-aanval.

  Windows Bluetooth Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-34537 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Remote Desktop Client:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-34535 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Storage Spaces Controller:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-34536 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Services for NFS ONCRPC XDR Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-26432 | 9,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-26433 | 7,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-36926 | 7,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-36932 | 7,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-36933 | 7,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Scripting Engine:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-34480 | 6,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Media:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36927 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows MSHTML Platform:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-34534 | 6,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Update Assistant:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36945 | 7,30 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-26431 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows User Profile Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-26426 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-34484 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Print Spooler Components:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36936 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-36947 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-34483 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows TCP/IP:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-26424 | 9,90 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows NTLM:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36942 | 9,80 | Voordoen als andere gebruiker    |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Cryptographic Services:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36938 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Update:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36948 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Event Tracing:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-34486 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-34487 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-26425 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows Codecs Library:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36937 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Graphics Component:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-34530 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-34533 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYRUYVOEs56R4sCd0AQo6mwwAof1AlY63FgQTwuu31BG3ac4eNAMSyWqB
jpz6X4p0BFH+6i/myZKONTW28QLkd7tFrb2BcyFOQWcOrRYOUwvfOSGpBfpOOq0a
mPGfLUE9oaST/NnmFwt7Vmp4IPaSqWWEh9mE+blRPLQff4qeplDxTqsqhyeRgECZ
fzuAeMKsrW1hNrrwbSJ5xuNGicgILvYgX9Tk1VsbBtJcsZz1SZfW3XBgYo263urx
YVR0lQ4OOyhadKoudhP44sMyITFRNo8P32GIsbe1UT83QIo18Aiv6Dn4YtY/Ub21
/1fx556n8yv+oDSy9MVBYD82NpPIlC9hi6+Fnol8wpxrScVZg+rY1+ocVavgck/A
i/mrOsOXLBVG4HTLYct2gtHEkxf5Xa48r5Ng8tiVwv39+kdOiqL26FqmKC+yC8ew
Tcbwz1JmYblwChDBDI+DGi4cOrEQmOitDeCwUjzGUPckYfJV8nYpKUXi3rKKjy4l
e0vKkIC9e54TuOVJlTgUTwAxcluNujcg
=s0Yc
-----END PGP SIGNATURE-----