-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Node.js
Advisory ID   : NCSC-2021-0714
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-22931, CVE-2021-22939, CVE-2021-22940
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210813
Toepassing   : Node.js
Versie(s)    : < 12.22.5 (LTS)
         < 14.17.5 (LTS)
         < 16.6.2 (Current)
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Node.js. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren
  die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Node.js 12.22.5, 14.17.5 en 16.6.2. Voor meer
  informatie, zie:

  https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/aug-2021-security-releases/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYRZF6uEs56R4sCd0AQripwv9HalJukLLeI6RYQjqQpJlqSs9hIhj54jd
vAdp41CHPo92/rIYY9oaPekxaawE8AoJQjlbhltCU8LEiPMCrEOQOsr/ZrFPd1Tx
bl+66c/uHi3TMKoJeuLvYx51kZMz5J30As4EGzTo8LnSzVbUv6vUc/B9aSJ3vw2f
hnGvqyzEE5G2Xf+QeKPX4YxS3SaK+aOPd/gM7eN7mDKHBt1ccFlbzmQfrr2+6rLC
UifPKsAHHZ43ouelGZZhY6tpOwKAUWYXHk8V/t6sN4tFqRydVvcpHlbwVvIKfiy3
/KTXlKcjhSjvMxCcldhDZB5/k4qmFD1f9PiFWC3N6/aV8Wam9ZqMMvoDJT8MkBe8
A2cYlNUx5K+pVFPK44SqU3j7kZmB5L3CED6dd+9OnBQc7eJFlRNUIWaZ9AboH4CS
6cujUyyD0z7YUta6Gnvf0AqM2zPchpzgHLsxfxLhVfSktCdQcQlFOM/T9FUfNUwK
lsggYr9ZBIja2L7R+qmGPyC7Mfnpwxm9
=Uzqe
-----END PGP SIGNATURE-----