-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Node.js
Advisory ID   : NCSC-2021-0714
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-22931, CVE-2021-22939, CVE-2021-22940
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210908
Toepassing   : Node.js
Versie(s)    : < 12.22.5 (LTS)
         < 14.17.5 (LTS)
         < 16.6.2 (Current)
Platform(s)   : OpenSUSE
         RedHat Red Hat Enterprise Linux
         SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE en OpenSUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Node.js. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren
  die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Node.js 12.22.5, 14.17.5 en 16.6.2. Voor meer
  informatie, zie:

  https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/aug-2021-security-releases/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen voor Node.js 10 en 12 in OpenSUSE
  Leap 15.2 en 15.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of
  de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  15.2:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /XVSODU3IBFQTSXJDK3YGWSPCAZNRBOB3/
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /ZFSPBU6QGGED7SJWK464GN672ZJB6SMI/

  15.3:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /DA3KJWR2C3T5FTDAXOSTUOQOJZTKFSKF/
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /HHIBOQVFGTSNZKZ3C7TDCN35RIGH22D4/

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:3280
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:3281

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen voor Node.js 10 en 12 in SUSE 12 en 15. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  12:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-August
   /009337.html
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-August
   /009338.html

  15:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-August
   /009369.html
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-September
   /009403.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYThe7uEs56R4sCd0AQrHvwv/WpYhaVveIa/OMRemQjY3PNeLcSykPImw
E+C6/Kc3WfNWhpULz4dtPSCjt5YPGahJ74uWpEJb7PZ5e7Z+t2/agRT/0GGbvTg/
YKsEgWR8bWu4+NLjgdyNW2fFagxQAYNFm2sXC2CrVtEAo0UBHx0e7QjKGXzw1R55
GMjeUDnD3w1QiSxSM58h/f1mCZeWoKZHUUf/EpVe3IXoP8uXTaaChAkU6U2DfHmP
tSllWZO5Fd9aeB5GwusPBELX4nTn+Ny9LlRdXzazkCJBuorv/9qJ52la+F+7im7D
bFmypkd1WR4LriIyG6CERbSSLGlgJJo0DfA4KMznFabFY+U1JjB4G3WvxF+l+nao
+vww0Gk8TWWhN/AHMUYE5IFAvWZgvR6LdhnHdszV/F/JT1Tb+UuV6ucInIzAVqpm
Ogv63qYVNkaN30lkEWI/6nCe3zNBzDsLuOdnkNyRAYi6DnxhWglisdEvbJyzOUuQ
jSonECj0oHKUGfuDRvsistAZ6hDSA/ed
=8lpi
-----END PGP SIGNATURE-----