-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Node.js
Advisory ID   : NCSC-2021-0714
Versie     : 1.06
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-22930, CVE-2021-22931, CVE-2021-22939,
         CVE-2021-22940
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20211012
Toepassing   : Node.js
Versie(s)    : < 12.22.5 (LTS)
         < 14.17.5 (LTS)
         < 16.6.2 (Current)
Platform(s)   : OpenSUSE
         Oracle Linux
         Red Hat
         SUSE

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2021-22930 te verhelpen in de Enterprise Module voor SUSE 15.
  OpenSUSE heeft updates uitgebrachr om deze kwetsbaarheid te
  verhelpen in Leap 15.3

  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Node.js. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren
  die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Node.js 12.22.5, 14.17.5 en 16.6.2. Voor meer
  informatie, zie:

  https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/aug-2021-security-releases/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen voor Node.js 10 en 12 in OpenSUSE
  Leap 15.2 en 15.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of
  de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  15.2:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /XVSODU3IBFQTSXJDK3YGWSPCAZNRBOB3/
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /ZFSPBU6QGGED7SJWK464GN672ZJB6SMI/

  15.3:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /DA3KJWR2C3T5FTDAXOSTUOQOJZTKFSKF/
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /HHIBOQVFGTSNZKZ3C7TDCN35RIGH22D4/
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /4WV4L3BNHGJFK3NT7YVDUR6UNHPAFSZC/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-3623.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 & 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Red Hat 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:3280
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:3281

  Red Hat 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:3623
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:3666

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen voor Node.js 10 en 12 in SUSE 12 en 15. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  12:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-August
   /009337.html
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-August
   /009338.html

  15:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-August
   /009369.html
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-September
   /009403.html
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-October
   /009535.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYWU7GuEs56R4sCd0AQqhoAv/ayhypI8XI6jTT+UcmNbKHCXc0PCPsNLF
h6ic1SmoU9HLfyXnBg8zh++gXSSjhxrLZuJKYixZ6q6CVejaze7ZJl2+6bC+7s/S
wdMkej65EoHjwwvSV/l3SxuVYm/dXQrM6yWbSGx9wanzvX7xTxPrsDu+BqZMW6BC
9P3WNLfrFobbINF2yCvoxwxk5D25U50ERptvsyg35cSntBT7K1sFnrFGRnMWrtFK
Km9Wh5f0qzmS+KNKLjuM7avX8jY9gTskO0E+oeRKdEFFgcF7Tapp5VwxcqO2kFQG
dmwvQqxHwtAz81rujhtF+GC9JYb1i8twZY4DrQFNiMX1ON7G5Fk3/K7Fsngshh5R
nGTHzKXm8QY1xk5PsnI/d8ArpbdA23T2XgzKP2O8qVrRWcoMxu0mEtmdPPkLujBS
vM/T5gJibmMYucaN/MVY2n1XAd9KFxrGHAd8g29JBmGkVyZEVsqqXIgn/xjgNgvx
Sr3qitOmRdQOvz3UdL9gKEzBxhjBa0Iy
=bLcY
-----END PGP SIGNATURE-----