-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.07 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Node.js
Advisory ID   : NCSC-2021-0714
Versie     : 1.07
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-3672, CVE-2021-22930, CVE-2021-22931,
         CVE-2021-22939, CVE-2021-22940
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20211018
Toepassing   : F5 BIG-IP
         Node.js
         c-ares
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE
         Oracle Linux
         Red Hat
         SUSE

Update
  De advisory van F5 voegt een kwetsbaarheid toe met kenmerk
  CVE-2021-3672. Deze toevoeging brengt geen verandering van
  inschaling teweeg.

  Big-IP van F5 is enkel kwetsbaar voor de kwetsbaarheid met het
  kenmerk CVE-2021-22931 indien er gebruik wordt gemaakt van iRulesLX
  regels die gebruik maken van DNS::. Dit is een afwijking van de
  standaard configuratie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Node.js. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren
  die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)

  Het kenmerk CVE-2021-3672 beschrijft een kwetsbaarheid in c-ares,
  dit is een library die onder andere wordt gebruikt in Node.js en F5
  Big-IP. Misbruik van deze kwetsbaarheid kan leiden tot Domain
  Hijacking.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Node.js 12.22.5, 14.17.5 en 16.6.2. Voor meer
  informatie, zie:

  https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/aug-2021-security-releases/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen voor Node.js 10 en 12 in OpenSUSE
  Leap 15.2 en 15.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door
  gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of
  de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver
  (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  15.2:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /XVSODU3IBFQTSXJDK3YGWSPCAZNRBOB3/
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /ZFSPBU6QGGED7SJWK464GN672ZJB6SMI/

  15.3:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /DA3KJWR2C3T5FTDAXOSTUOQOJZTKFSKF/
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /HHIBOQVFGTSNZKZ3C7TDCN35RIGH22D4/
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /4WV4L3BNHGJFK3NT7YVDUR6UNHPAFSZC/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-3623.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 & 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Red Hat 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:3280
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:3281

  Red Hat 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:3623
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:3666

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen voor Node.js 10 en 12 in SUSE 12 en 15. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  12:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-August
   /009337.html
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-August
   /009338.html

  15:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-August
   /009369.html
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-September
   /009403.html
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2021-October
   /009535.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYW1oz+Es56R4sCd0AQobzAv/U3FVQZv7/FCiEKnB4qquXqnXTCAAGdBD
8JdzeWDXgw/0rADE1TumkOV4UgwDBvOUVQUhU4j7QmaxGOfCswRm2I9RudhtZTLY
kYv1wPm+3BRCz4IDzW2ienjUrGrmjaMERHw5U/19O29YtZnHiHflgXFTZz8D3trZ
7eV0tJ8HueAAs7imIy1yuPMiZDbjpvB+AEwKG6RR1Z2n8oujAmwN7Onnrn+eDFkX
h8jqqzHmkIJbQJN32zcvoVGWy/efA5hKzoNUfJN3+GYZlJoz/kCPah69Glo+gKK5
SnW/mFAoOExcN1qGMFxzCpyKnMRtwWIkyieXbS+b1C/GL5viwiOhOloGiG9isV5C
diS1O6HDsdG48eQuI65o4ffsRRdWotoHNM0J5t02RuLipv9Av5d05E23EuTfs9lp
ZOoStEjOjlrXESdVxGq3a2jDmYSGpzdlKz381eRlRG1lxfAkfvdp7SihwLD/kPWX
LgAMahYqLVyw0xhlUfCbmqQ+ezCqCpPR
=2Gx5
-----END PGP SIGNATURE-----