Kwetsbaarheid verholpen in cpio

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 09-09-2021 NCSC-2021-0722  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
09-09-2021
medium
medium
NCSC-2021-0722 [1.04] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in cpio. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat willekeurige code uit te voeren.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Canonical Ubuntu Linux
Novell SUSE Linux
OpenSUSE OpenSUSE
SUSE Linux Enterprise

GNU cpio

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van cpio hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2 & 15.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

OpenSUSE 15.3 [Link]

OpenSUSE 15.2 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE 12 [Link]

SUSE 15 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-38185

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.04 09-09-2021 NCSC-2021-0722  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
09-09-2021
medium
medium
NCSC-2021-0722 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor cpio. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie

  Versie 1.03 20-08-2021 NCSC-2021-0722  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
20-08-2021
medium
medium
NCSC-2021-0722 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor cpio.

  Versie 1.02 18-08-2021 NCSC-2021-0722  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
18-08-2021
medium
medium
NCSC-2021-0722 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor cpio.

  Versie 1.01 17-08-2021 NCSC-2021-0722  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
17-08-2021
medium
medium
NCSC-2021-0722 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE en openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld voor cpio.

  Versie 1.00 16-08-2021 NCSC-2021-0722  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
16-08-2021
medium
medium
NCSC-2021-0722 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.