Kwetsbaarheden verholpen in meerdere implementaties van HTTP/2

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 27-08-2021 NCSC-2021-0736  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
27-08-2021
medium
medium
NCSC-2021-0736 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Omschrijving

Omschrijving

Een onderzoeker van PortSwigger heeft kwetsbaarheden ontdekt in verschillende implementaties van HTTP/2. De onderzoeker heeft aangetoond dat het mogelijk is om HTTP/2 requests te manipuleren. Wanneer de front-end van een applicatie HTTP/2 gebruikt en het verzoek doorzet naar de back-end vindt er soms een downgrade naar HTTP/1 plaats. Slim gebruik van HTTP/2 headers in deze downgrade-situatie stelt de kwaadwillende in staat vele soorten vervolgschade te berokkenen. Zo kan de kwaadwillende bijvoorbeeld slachtoffers routeren naar zijn eigen webserver en gevoelige gegevens bemachtigen. Er zijn meerdere manieren om de kwetsbaarheden uit te buiten, deze staan uitgebreid beschreven in het rapport van de onderzoeker

Het onderzoek van PortSwigger en een presentatie gegeven bij BlackHat en Defcon kunt u vinden op [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
Debian
Fedora
OpenSUSE

Apache Software Foundation Apache HTTP Server
F5 BIG-IP
HAProxy

Oplossingen

Oplossingen

Apache

De ontwikkelaars van Apache HTTP Server hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link] /ecebcc035ccd8d0e2984fe41420d9e944f456b3c.patch

F5 BIG-IP

F5 heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Tevens heeft F5 voor IG-IP ASM system / Advanced WAF mitigerende maatregelen beschreven. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's [Link] [Link]

HAProxy

HAproxy heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's [Link] [Link]

HAProxy Debian [Link]

HAProxy OpenSUSE [Link]

HAProxy Ubuntu [Link]

HAProxy Fedora [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-33193, CVE-2021-39240, CVE-2021-39241, CVE-2021-39242

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

Ons inschalingsmodel staat niet toe dat het omzeilen van een beveiligingsmaatregel een impact van medium of high kan hebben. Echter schatten wij de mogelijke impact van een HTTP request smuggling aanval in als medium omdat middels een dergelijke aanval mogelijk ongewenst toegang kan worden verkregen tot systemen.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.02 27-08-2021 NCSC-2021-0736  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
27-08-2021
medium
medium
NCSC-2021-0736 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates uitgebracht voor HAProxy om de kwetsbaarheden te verhelpen in Fedora 33 en 34.

  Versie 1.01 20-08-2021 NCSC-2021-0736  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
20-08-2021
medium
medium
NCSC-2021-0736 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor HAProxy.

  Versie 1.00 19-08-2021 NCSC-2021-0736  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
19-08-2021
medium
medium
NCSC-2021-0736 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.