Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.08 07-01-2022 NCSC-2021-0756  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-01-2022
medium
high
NCSC-2021-0756 [1.08] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

De ontwikkelaars van OpenSSL hebben twee kwetsbaarheden verholpen. De kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om een Denial-of-Service te veroorzaken, of mogelijk toegang te krijgen tot gevoelige gegevens, waaronder mogelijk private keys op dat moment actief in gebruik op het systeem. Misbruik is niet triviaal en vereist speciaal geprepareerde data, versleuteld met SM2, of speciaal geprepareerd ASN.1 verkeer.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

AIX
Debian
Dell Wyse ThinOS
FreeBSD
OpenSUSE
Oracle Linux
Red Hat
SUSE
Ubuntu

F5 BIG-IP
F5 BIG-IQ Centralized Management
HP NonStop Server
IBM Integration Bus
IBM MQ
OpenSSL
Synology DiskStation Manager
Tenable Nessus Security Monitor

Oplossingen

Oplossingen

OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSSL 1.1.1l. Daarnaast meldt OpenSSL dat versie 1.0.2 out-of-support is en alleen updates ontvangt voor premium support klanten en dat OpenSSL 1.1.0 in het geheel niet meer wordt ondersteund. Gebruikers van deze versie wordt geadviseerd over te gaan naar de actief ondersteunde versie 1.1.1. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) en 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Dell

Dell heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

F5

F5 geeft aan dat BIG-IP kwetsbaar is voor CVE-2021-3712. Er zijn (nog) geen updates of mitigerende maatregelen gepubliceerd. Voor meer informatie, zie [Link]

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in openssl. Meer informatie over deze updates [Link]

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3711 te verhelpen in MQ for HP NonStop Server en MQ WebSphere for HP NonStop Server. Ook heeft IBM updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3712 te verhelpen in Integration Bus en AIX. Voor meer informatie, zie:

MQ for HP NonStop Server [Link]

MQ WebSphere for HP NonStop Server [Link]

Integration Bus [Link]

AIX [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2 en 15.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

15.2 [Link] 15.3 [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3712 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

12 [Link]

15 [Link]

Synology

Synology heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Disk Station Manager 7.0 en 6.2. Voor meer informatie, zie [Link]

=- Tenable =-

Tenable heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Nessus Network Monitor. Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS en 21.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-3711, CVE-2021-3712

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.08 07-01-2022 NCSC-2021-0756  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-01-2022
medium
high
NCSC-2021-0756 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3712 te verhelpen in AIX.

  Versie 1.07 06-01-2022 NCSC-2021-0756  
 
medium
high
Signed-PGP →  
06-01-2022
medium
high
NCSC-2021-0756 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

Tenable heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Nessus Security Monitor.

  Versie 1.06 22-12-2021 NCSC-2021-0756  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-12-2021
medium
high
NCSC-2021-0756 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat en Oracle hebben updates beschikbaar gesteld voor respectievelijk Red Hat Enterprise Linux 8 en Oracle Linux 8.

  Versie 1.05 15-12-2021 NCSC-2021-0756  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-12-2021
medium
high
NCSC-2021-0756 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht voor IBM Integration Bus om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3712 te verhelpen.

  Versie 1.04 16-11-2021 NCSC-2021-0756  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0756 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht voor MQ for HP NonStop Server en MQ WebSphere for HP NonStop Server.

  Versie 1.03 04-10-2021 NCSC-2021-0756  
 
medium
high
Signed-PGP →  
04-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0756 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Synology heeft updates uitgebracht voor Synology Diskstation voor al hun gangbare NAS-modellen.

F5 geeft aan dat BIG-IP kwetsbaar is voor CVE-2021-3712 en te werken aan een oplossing. Op dit moment is door F5 nog geen update beschikbaar gesteld. Ook zijn geen mitigerende maatregelen gepubliceerd. Wanneer updates beschikbaar komen zal dit beveiligingsadvies worden bijgewerkt.

  Versie 1.02 29-09-2021 NCSC-2021-0756  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-09-2021
medium
high
NCSC-2021-0756 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Dell heeft updates beschikbaar gesteld voor Wyse ThinOS.

  Versie 1.01 13-09-2021 NCSC-2021-0756  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-09-2021
medium
high
NCSC-2021-0756 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid CVE-2021-3712 te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2.

  Versie 1.00 25-08-2021 NCSC-2021-0756  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-08-2021
medium
high
NCSC-2021-0756 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.