Kwetsbaarheid gevonden in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 14-09-2021 NCSC-2021-0776  
 
high
medium
Signed-PGP →  
14-09-2021
high
medium
NCSC-2021-0776 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft een kwetsbaarheid verholpen in het MSHTML-component van Windows. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker. Hiertoe dient de kwaadwillende het slachtoffer ertoe te bewegen een malafide Office-document te openen.

Microsoft geeft aan dat deze kwetsbaarheid actief wordt misbruikt. Tevens is proof-of-conceptcode publiek beschikbaar.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Daarnaast zijn mitigerende maatregelen gedeeld. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-40444

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 33
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 14-09-2021 NCSC-2021-0776  
 
high
medium
Signed-PGP →  
14-09-2021
high
medium
NCSC-2021-0776 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Dit beveiligingsadvies is bijgewerkt op basis van nieuwe informatie waaronder de beschikbaarheid van beveiligingsupdates.

  Versie 1.00 08-09-2021 NCSC-2021-0776  
 
high
medium
Signed-PGP →  
08-09-2021
high
medium
NCSC-2021-0776 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.