-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Citrix Hypervisor
Advisory ID   : NCSC-2021-0783
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-28694, CVE-2021-28697, CVE-2021-28698,
         CVE-2021-28699, CVE-2021-28701
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210909
Toepassing   : Citrix Hypervisor
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de Citrix Hypervisor. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende met administrator rechten
  binnen de guest-vm in staat een Denial-of-Service te veroorzaken op
  de host en het uitvoeren van willekeurige code.

Mogelijke oplossingen
  Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://support.citrix.com/article/CTX325319

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYTn8yeEs56R4sCd0AQqmsgv+NoUA3haIEIoZUDQS/mD+G9ixG3B/kbHk
KzC6d1G4fdJDCY4/jgEyGCjUbmUTmnebyyRO9OBYvP71PWOp5z/uzxstwfvzJ1Fi
FawNxGThKkkPJp6QIPljINJosjW/Yij8KdA/c6FtSnd0INVckyOcUPxAB8XhNvkX
9XhWMDAqOsBCxwG5d6Pkjuo0p6jm/JIudwooaZNLeBRbHVK2Pk32jk8bqZKevEEN
T9RcdekT3Q3w2NGvBlyX9hfb2eMUPly/vjifhBHeeL6T9PlIqoIuYE6K6SEp5TUL
f4mHi+aX7ND1rip9BEbecVW3gH5vyx5orSxEagUAF8OSALOlJcRgTsW9Het6T7Ta
3ttT75qjEwqI5lPjR2z9XRGjNpN8GMeXFseHzL85mnoaqdXX/byYYPdOAVEpL+im
jfXvrRaKcdT6Q7ce7kGCqRnomUDTsNe6KgGZZUskUxOx4HshxLcm6CMZgpcKUanY
uJrBZwDT920pTOFnuY3onRiHG1hugdUK
=zZGC
-----END PGP SIGNATURE-----