-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Citrix Hypervisor
Advisory ID   : NCSC-2021-0783
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-28694, CVE-2021-28697, CVE-2021-28698,
         CVE-2021-28699, CVE-2021-28701
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20210917
Toepassing   : Citrix Hypervisor
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Xen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de Citrix Hypervisor. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende met administrator rechten
  binnen de guest-vm in staat een Denial-of-Service te veroorzaken op
  de host en het uitvoeren van willekeurige code.

Mogelijke oplossingen
  Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://support.citrix.com/article/CTX325319

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 34 voor de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-28701. U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /L4MI3MQAPGILCLXBGQWPZHGE3ALSO4ZU/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYUROr+Es56R4sCd0AQpNTgv/WL2Y11U+lp4rtzn7Ok2uIKHUhgCVq59F
ELhI2iDrI/BBqvPNwCuZLK2MZHzRZwKMkbh2dybuksqLj0dp9+ADoEhCUqbjbkaD
gSJSRy4GsE1bdJRrUpwt/2RtOrbCfx90AZh0vMBZR3P17dhX8oDUY+rOwJTYjAdk
B/6fsHKPIF8anKuahemdLwKHA1uRMOyMbb1xNfLk2Q1piuSWmmLTBSk9uPThqnFh
9zxPokOj/TglaS/5ZPSi2DgGJeHlqGGiA+f6IHzpazXz5uoE/UTWYGY3Ax5x85M0
dKSvDYRCyNOnBRVOwVNrjZtBqiKN0vWuS2l6VGboiYu/9tvwyd7wU1qWvT0GltKn
MR9RlP3pBewop341Cd9wyihc7lmAAlmAcexDmbTv8nuOQpKwbGcuxU20iJArS7Xi
0bh+SYKWXt5Q4dNH+H+mkBlFRFZFZxRGo9Pi8LBX1QGL5Q0Mg70yeAjxT77k8DwJ
wG3Xncuu6BMsc9lZWS1VnrbSP0Bi21RL
=l3m6
-----END PGP SIGNATURE-----