-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco IOS XR
Advisory ID   : NCSC-2021-0787
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-1440, CVE-2021-34708, CVE-2021-34709,
         CVE-2021-34713, CVE-2021-34718, CVE-2021-34719,
         CVE-2021-34720, CVE-2021-34721, CVE-2021-34722,
         CVE-2021-34728, CVE-2021-34737, CVE-2021-34771,
         CVE-2021-34785, CVE-2021-34786
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210910
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Cisco IOS XR

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Cisco IOS XR. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  IOS XR. Voor meer informatie, zie:

  https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYTtP3uEs56R4sCd0AQqAzwwAwAh/RRVtgVAqP9VCpLhomesW3Aa4VBCV
gnXIWdQ72PozguIopMjNmKhG4qnKPxUuaTTxMZf+oYtc7Wv6WKPnV9Q4UfzEzrT4
J8wxqBPWlZS5r+XzNJjlZDNwhLpv+FPVTSzn/acHMg8kzaiMghfSccMiWNbRuTft
iwaD62WYpyePCOGMKhwyW+1BrBfYVPLqSYLdJqqn0C30OkV18N+ksJiBWxRptG7K
j+WX5wB1OCuMWkcY/UiSnSscl6SEpAWhgk6XF+jnM9AvAs5xLSSRj++JYPzoNyLv
f9YRJTotrQSlNvMxzvbWIIZNi2cyS6aMwQbCjawwIDvpLofQ9gQiaert9r9uiits
T0umkBZmJVTm0bhRz/WWR9xlU9pKvBlYZxVQLzAZaANjsGfEqjBX47UffoN+1Ok2
bivJrzeauscaOWINnQvq8Qa1dvzKrDnnZt3SJNCYErEgXx+8WJjsJGmBIBx0jOoM
smkx410T/5wIORtjv9VmWbNCauV9op3e
=nKpO
-----END PGP SIGNATURE-----