-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten
Advisory ID   : NCSC-2021-0795
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-21489, CVE-2021-33679, CVE-2021-37531,
         CVE-2021-37535, CVE-2021-38150, CVE-2021-38163,
         CVE-2021-38164, CVE-2021-38177
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210914
Toepassing   : SAP Business Objects
         SAP ERP
         SAP Netweaver
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in SAP producten. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van authenticatie
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  SAP duidt een deel van deze kwetsbaarheden aan als 'HotNews'. De
  kwetsbaarheden hebben een CVSSv3 score van 4,8 tot en met 10. Zoals
  gebruikelijk stelt SAP weinig details publiek beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=585106405

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYUB6m+Es56R4sCd0AQpEcAwAjACmOEI75q2g7BpBSb3i6kW46PPjqkXl
k+tmj1YF79QcrOnG//eVmvvOBdcQFm2HFhpUgAstHQMbrexlgd4KNIwgYeTww+m1
G42ISVviBX+642kooYX1/u0qyoh44zqU80vOhczKMJlqelrRSJ62SHt68/BMOajI
rn9JjI9WijuWDzl/MG4zImKsUFNzEdqj01WZfoBxuCx+BNjU6O4KjFErcakFaBjh
ZpLBwTUPzZ0Azx2OG8b1fEGWia15yZ71wsVZkW3TiVqLCL1U5slQNce1y21YHYKV
xEsFrmOAKmJeMS3ucbtbajFIFRg0ZJP9VQ9od7tMTFtZbUFMier1k6ML79TtBMQW
oQJ7ONTjci3oQKgxfNXDMIcupK4U+PRLyMHPQGRnDH7izHCi7DdVej3yCmJP4jD2
Lg6nZmoY5I5MjWU6/TF+UqqcfrsNXea+6yfEblCP1JUwsswcc3UPGr32hb2BkTSU
tpt6FwIts6GCjcmdFX7jHWMaME9tz4yY
=TSAG
-----END PGP SIGNATURE-----