Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 14-09-2021 NCSC-2021-0798  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-09-2021
medium
high
NCSC-2021-0798 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Spoofing
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Spoofing
 • SQL Injection
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

Microsoft heeft onder andere de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-40444 verholpen. Voor deze kwetsbaarheid hebben wij eerder een beveiligingsadvies gepubliceerd. Deze is vandaag bijgewerkt op basis van de nieuw beschikbaar gekomen informatie. Zie NCSC-2021-0776 voor meer informatie.

Tijdens deze Patch Tuesday zijn tevens drie kwetsbaarheden verholpen in Print Spooler-service. Een lokale kwaadwillende kan deze kwetsbaarheden misbruiken voor het verkrijgen van verhoogde rechten. Microsoft geeft aan dat voor deze kwetsbaarheden exploitcode beschikbaar is.

Net als de kwetsbaarheden in Print Spooler-service kan de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-36955 lokaal worden misbruikt voor het verkrijgen van verhoogde rechten. Deze kwetsbaarheid wordt volgens Microsoft actief misbruikt.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-36965 bevindt zich in de WLAN AutoConfig-service. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan deze via een lokaal netwerk misbruiken om willekeurige code uit te voeren. Voor misbruik van deze kwetsbaarheid is geen gebruikersinteractie vereist.

In onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen.

Windows Authenticode:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369595,50Voordoen als andere gebruiker

Windows MSHTML Platform:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404448,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Redirected Drive Buffering:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369695,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-369737,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-386355,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-386365,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows BitLocker:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-386325,70Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Scripting:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-264358,10Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft MPEG-2 Video Extension:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-38644onb.Uitvoeren van willekeurige code

Windows Installer:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369615,50Denial-of-Service
CVE-2021-369625,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows TDX.sys:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-386296,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Bind Filter Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369548,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Key Storage Provider:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-386246,50Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows WLAN Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369678,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Print Spooler Components:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-386677,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-386717,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-404477,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows SMB:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369607,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-369725,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-369747,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Update:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-386347,10Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Win32K:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369757,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-386397,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Ancillary Function Driver for WinSock:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-386287,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-386387,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Common Log File System Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369557,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-369637,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-386337,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Storage:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-386375,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Event Tracing:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369647,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-386307,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Subsystem for Linux:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369667,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows Codecs Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-386617,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows WLAN Auto Config Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369658,80Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows Server

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-26435, CVE-2021-36954, CVE-2021-36955, CVE-2021-36959, CVE-2021-36960, CVE-2021-36961, CVE-2021-36962, CVE-2021-36963, CVE-2021-36964, CVE-2021-36965, CVE-2021-36966, CVE-2021-36967, CVE-2021-36969, CVE-2021-36972, CVE-2021-36973, CVE-2021-36974, CVE-2021-36975, CVE-2021-38624, CVE-2021-38628, CVE-2021-38629, CVE-2021-38630, CVE-2021-38632, CVE-2021-38633, CVE-2021-38634, CVE-2021-38635, CVE-2021-38636, CVE-2021-38637, CVE-2021-38638, CVE-2021-38639, CVE-2021-38644, CVE-2021-38661, CVE-2021-38667, CVE-2021-38671, CVE-2021-40444, CVE-2021-40447

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 14-09-2021 NCSC-2021-0798  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-09-2021
medium
high
NCSC-2021-0798 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.