Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Azure producten

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 21-09-2021 NCSC-2021-0801  
 
high
high
Signed-PGP →  
21-09-2021
high
high
NCSC-2021-0801 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Azure producten. De kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om willekeurige code uit te voeren, om verhoogde rechten te verkrijgen en het verkrijgen van gevoelige informatie.

Microsoft geeft aan dat voor de kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2021-36956 Proof-of-Concept code beschikbaar is.

Op de onderstaande pagina staan aanvullende details van de onderzoekers die de kwetsbaarheden in Azure Open Management Infrastructure (OMI) hebben gevonden [Link]

Tevens dient vermeld te worden dat de OMI componenten standaard geïnstalleerd worden als onderdeel van diverse andere Azure services.

Azure Sphere:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369564,40Toegang tot gevoelige gegevens

Azure Open Management Infrastructure:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-386457,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-386479,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-386487,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-386497,00Verkrijgen van verhoogde rechten
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Azure
Microsoft System Center Operations Manager

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

In de volgende blogpost van Microsoft staan meer details over de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-38647 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-36956, CVE-2021-38645, CVE-2021-38647, CVE-2021-38648, CVE-2021-38649

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.02 21-09-2021 NCSC-2021-0801  
 
high
high
Signed-PGP →  
21-09-2021
high
high
NCSC-2021-0801 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Dit beveiligingsadvies voegt System Center Operations Manager (SCOM) als kwetsbaar product toe. Daarnaast is er voor de volledigheid een blogpost van Microsoft toevoegd, waar meer informatie over de kwetsbaarheden staat.

  Versie 1.01 15-09-2021 NCSC-2021-0801  
 
high
high
Signed-PGP →  
15-09-2021
high
high
NCSC-2021-0801 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Door het beschikbaar worden van aanvullende informatie over kwetsbaarheden in Azure Open Management Infrastructure is de inschaling aangepast naar High/High.

  Versie 1.00 14-09-2021 NCSC-2021-0801  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
14-09-2021
medium
medium
NCSC-2021-0801 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.