-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Artifex Ghostscript
Advisory ID   : NCSC-2021-0807
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-3781
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210916
Toepassing   : Artifex Ghostscript
Versie(s)    : 9.50
         9.52
         9.53.3
         9.54.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Artifex heeft een kwetsbaarheid verholpen in Ghostscript. De
  kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in
  gelegenheid willekeurige code uit te voeren onder de rechten van
  Ghostscript. De kwaadwillende moet hiertoe het slachtoffer verleiden
  een malafide document te openen.

Mogelijke oplossingen
  Artifex heeft een patch uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://ghostscript.com/CVE-2021-3781.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /M64NXCVRRUDYD4U65CYH2ROCOGMSYF3U/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYUMo0OEs56R4sCd0AQripAwAs2oRmpW/Ou2V/G7QoM5Fic8la6SIon9C
F8YIo0y7LVsd8D7k24m+Fog3HNneQKjnz3/GQTlyHryK0pjHzs/hnhcBfPb9CRtJ
+8HOM0xktL39IczOJmTdeARkTzt+bCg5XBrFHYHEIkLYsYLeXW6kcjQDwgxgEE8O
eSsdR9V//tauT77svbTtoaZhiDra8yhnBY7EY6RilvyUBeP6O9GWGJh8QyoWlIMY
6CVA5R83tnDPcWpkGy2GGjJ45/4k6BkgR5X6PAK6eYi+IGyuzoVUX+GSICMpADEF
jR/CCY6ThnO9RQaMJniGISZRA7RdCopdJ2jaWE/kKBhQWZnq6ILDpLci6lTQvYgf
kCQODZWQb71YyuipsYmVXt7O3VrZ5dXl4oHYFexSW0oFkC0kbW1sInbsKsNmOLoW
ef94ZnU3qx35HrMc96AVF30FsiXSDbWzimvjfWcE0+QLmuTX/5NHGOnzjBHeo7Tv
Hmlyry31YUbyhTZNKW0nJqi9npP25F47
=Gur4
-----END PGP SIGNATURE-----