-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Artifex Ghostscript
Advisory ID   : NCSC-2021-0807
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-3781
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210921
Toepassing   : Artifex Ghostscript
Versie(s)    : 9.50
         9.52
         9.53.3
         9.54.0
Platform(s)   : Fedora

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Ghostscript. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Artifex heeft een kwetsbaarheid verholpen in Ghostscript. De
  kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in
  gelegenheid willekeurige code uit te voeren onder de rechten van
  Ghostscript. De kwaadwillende moet hiertoe het slachtoffer verleiden
  een malafide document te openen.

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 34. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /CUUU23H5AUDW3KBMY6WD4MQFZLMXYMIT/

Mogelijke oplossingen
  Artifex heeft een patch uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://ghostscript.com/CVE-2021-3781.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /M64NXCVRRUDYD4U65CYH2ROCOGMSYF3U/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYUnJwOEs56R4sCd0AQrD0Qv/aCORT0nv8s20XO3WqH0O5R4TmuYv0eCw
dJxLKtnDU2IPlaTUz/ITQvvLQcGvN4lF5ghiJi/i6lqJIIbtxCuQs+EzfzlPVCGX
jB4Ci/vL2zgNP29iAmsuZLUNz8nQDRzF5S0FTljTp56j8xO0BDmTlz8Q052+rEOw
nY4NyMVwFyHej+jBHaN5bVyxT4tIgAiuKdK/fZukOxmHXdQV4vRzKxLQ2ynAzLiI
hDfC2Plr+CJctXlfpLk670tnmtuRCJ3F0tJv2JQNkbyt7sgaYfAl3oguhrdmOxaF
qiTFIjgu1VB8Ccip0FHXDEjKbb2eSBx/Qwjgj8JMl7ZQFxrjKfLqmzU+msJ0ymWs
auNg1cQjXcagpluHsSN4VBsczgqtvWcbfPq8mzr5WRCnbe06R4vwwEG3Ii1lxdyL
CJqQhNpe/QZqoi4FXO5tRkeKYqkNHa9va/Envp7vIfbL7zisusBJG1GOqmvxpeSj
56RlRuoljL1A6LEhI7oMh4/fXoY9J30g
=i4QB
-----END PGP SIGNATURE-----