-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Artifex Ghostscript
Advisory ID   : NCSC-2021-0807
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-3781
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210922
Toepassing   : Artifex Ghostscript
Versie(s)    : 9.50
         9.52
         9.53.3
         9.54.0
Platform(s)   : Fedora,
         SUSE

Update
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Ghostscript. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Artifex heeft een kwetsbaarheid verholpen in Ghostscript. De
  kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in
  gelegenheid willekeurige code uit te voeren onder de rechten van
  Ghostscript. De kwaadwillende moet hiertoe het slachtoffer verleiden
  een malafide document te openen.

Mogelijke oplossingen
  Artifex heeft een patch uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://ghostscript.com/CVE-2021-3781.html

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 34. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /CUUU23H5AUDW3KBMY6WD4MQFZLMXYMIT/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /M64NXCVRRUDYD4U65CYH2ROCOGMSYF3U/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:

  https://www.suse.com/security/cve/CVE-2021-3781.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYUs33+Es56R4sCd0AQr6NwwAgU6ABxzP6VhjAguxz/9IXDpBtIFUNGdU
Gx0EXQKnGcy4ojobHM7Bk1pxwNALBigqwBll/x78kBUL2+83LIDVL1ls3flgDDYF
GSiW37SIIsx//74NDm6hbCm/5rcZEBR4scCqCaj4xeeU3S1AO6JQQKrUSSfqqnE1
+F8u2/ht1a7530/unZnYsxt1YnR10G/oJnXAfVj0jkUUVDsKvc5J71/CW/NeDqz8
FqBkohHmihLcYKewpLeMHlqqHxNxrCXV6z3xQyC4d/7LbAd65DqplyO33Kc6NeXY
sytnar63IzeGLNOb/2QT1ZEBFjYcv/3T5Qvr1ppHQiAbz0JlAi4+0uRM1xXd4wTB
oY1iZqdF2t6i5FfrmQQOkJgAGmX72Dt1mpfUVlL99G9JxsINXHGNzeFA9N5qttFl
9RO0V78OXs6qXZEA9OoljCPqgU42gMdmX+K+vZb1ftVEY/zVW2f5gRmnHEgbanLv
V6g4ezFo3v9Ufn2weRlxIVRGRnzu3jAu
=BmWz
-----END PGP SIGNATURE-----