Kwestbaarheden verholpen in Apache webserver

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.07 15-10-2021 NCSC-2021-0809  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0809 [1.07] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Apache heeft versie 2.4.49 uitgebracht van de Apache webserver. In deze versie zijn een aantal kwetsbaarheden verholpen. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Applicatierechten)

Let op: de 2.2.x-tak is nu aan het einde van de levensduur van de Apache HTTP Server-project en er zal geen verdere activiteit plaatsvinden, inclusief beveiligingsupdates.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Oracle Enterprise Linux
Red Hat Enterprise Linux
Ubuntu

Apache HTTP Server
F5 BIG-IP
IBM HTTP Server

Oplossingen

Oplossingen

Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Apache server 2.4.49. Voor meer informatie, zie [Link]

F5

F5 heeft maatregelen gepubliceerd om de kwetsbaarheid te mitigeren. Op dit moment zijn er nog geen updates beschikbaar gesteld. Voor meer informatie, zie [Link]

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-34798, CVE-2021-39275 en CVE-2021-40438 te verhelpen in IBM HTTP Server. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-40438 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS en 21.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-33193, CVE-2021-34798, CVE-2021-36160, CVE-2021-39275, CVE-2021-40438

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.07 15-10-2021 NCSC-2021-0809  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0809 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-40438 te verhelpen in Oracle Enterprise Linux 7. Deze kwetsbaarheid is een backport van 2.4.49. Door een backport te maken introduceert Oracle hiermee dus niet de kwetsbare Apache webserver 2.4.49.

  Versie 1.06 14-10-2021 NCSC-2021-0809  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0809 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Apache.

  Versie 1.05 13-10-2021 NCSC-2021-0809  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0809 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

F5 heeft aangegeven dat BIG-IP vatbaar is voor de beschreven kwetsbaarheid. Op dit moment zijn er nog geen updates beschikbaar, wel heeft men mitigerende maatregelen gepubliceerd.

  Versie 1.04 30-09-2021 NCSC-2021-0809  
 
medium
high
Signed-PGP →  
30-09-2021
medium
high
NCSC-2021-0809 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-34798, CVE-2021-39275 en CVE-2021-40438 te verhelpen in IBM HTTP Server.

  Versie 1.03 28-09-2021 NCSC-2021-0809  
 
medium
high
Signed-PGP →  
28-09-2021
medium
high
NCSC-2021-0809 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS en 21.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.02 27-09-2021 NCSC-2021-0809  
 
medium
high
Signed-PGP →  
27-09-2021
medium
high
NCSC-2021-0809 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

De oorspronkelijke inschaling van dit beveiligingsadvies was onterecht MEDIUM/LOW. Middels deze update is de inschaling bijgesteld naar MEDIUM/HIGH.

  Versie 1.01 21-09-2021 NCSC-2021-0809  
 
medium
low
Signed-PGP →  
21-09-2021
medium
low
NCSC-2021-0809 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

NetApp heeft updates beschikbaar gesteld voor Apache.

  Versie 1.00 16-09-2021 NCSC-2021-0809  
 
medium
low
Signed-PGP →  
16-09-2021
medium
low
NCSC-2021-0809 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.