-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid gevonden in Apache OpenOffice
Advisory ID   : NCSC-2021-0827
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-33035
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20210921
Toepassing   : Apache OpenOffice
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid gevonden in Apache OpenOffice. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat
  willekeurige code uit te voeren. De kwaadwillende moet het
  slachtoffer bewegen een malafide document te openen.

  Meer informatie over de kwetsbaarheid is te vinden in een blogpost
  van de onderzoeker die de kwetsbaarheid heeft gemeld bij Apache:

  https://medium.com/csg-govtech
   /all-your-d-base-are-belong-to-us-part-1-code-execution-in-apache
   -openoffice-cve-2021-33035-767fc7d6daf7

Mogelijke oplossingen
  Er zijn nog geen updates beschikbaar voor de stabiele release van
  Apache OpenOffice. Apache hoopt binnen een maand definitieve patches
  uit te rollen. Apache heeft beta-installers beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen.

  De beta-installers zijn te vinden op:
  https://home.apache.org/~mseidel/AOO-builds/AOO-4111-Test
   /Full%20Installation/

  De source-code is al gepatcht, deze is te vinden op:
  https://github.com/apache/openoffice/commit
   /efddaef0151af3be16078cc4d88c6bae0f911e56#diff-ea66e734dd358922ab
   a12ad4ba39c96bdc6cbde587d07dbc63d04daa0a30e90f

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYUnKIOEs56R4sCd0AQrFDgv/RJJO750LOcz5cURoiH+aeIzm2QV9XY7S
3WixYHko8pYnCVVvFD/Qp/N+Fo5tSycMzX7Svf5+03y3m3NZlhIxYTYc9FXh6ySF
ZekPC/+AdxlbMvMtAVx7mjQ0oqEUPE4mFKvVR+9zLApWJiTjK7OKtXe62/mDTjM7
UFKnjwg01RCjKIOOmdydtOkEjZaSOyYSMpD9MVM+Xbz+zMrahomODX67H8aZGfUs
AUOQgIdJKYaQN1wpnGKnQdBEs63iDJe/VrmL84ILzhEC+5u+wpFUZJAh8UsjdUdG
XH/7sguL7zVG9CKsEa1fP6hrXN/opwxrnySJDSmMef49LUKaw0oB+n4JrqoufxaZ
v618Do4PqQWk3YOzYtHV+aLdRKkqy8LnoCxMmAmm4Ic3XzONrkg+eEOzuXYyVjho
FyY93ZspqMuH8BW+eUNUsKixLG801ohe2juhbyKYQbM1411qPU6lYClkaqVRSGpD
rqCMTjQNrSriqkM7fbFHpipgg8aU1m4k
=oUiZ
-----END PGP SIGNATURE-----