-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache OpenOffice
Advisory ID   : NCSC-2021-0827
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-28129, CVE-2021-33035, CVE-2021-40439
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20211008
Toepassing   : Apache OpenOffice
Versie(s)    : < 4.1.11
Platform(s)   :

Update
  Apache heeft updates vrijgegeven om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  In deze update naar versie 4.1.11 zijn ook de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2021-28129 en CVE-2021-40439 verholpen. Deze twee
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in staat om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Apache OpenOffice.
  De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-28129 en CVE-2021-40439
  stellen een kwaadwillende in staat om een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-33035 stelt een kwaadwillende
  op afstand in staat willekeurige code uit te voeren. De
  kwaadwillende moet het slachtoffer bewegen een malafide document te
  openen. Meer informatie over de kwetsbaarheid is te vinden in een
  blogpost van de onderzoeker die de kwetsbaarheid heeft gemeld bij
  Apache:

  https://medium.com/csg-govtech
   /all-your-d-base-are-belong-to-us-part-1-code-execution-in-apache
   -openoffice-cve-2021-33035-767fc7d6daf7

Mogelijke oplossingen
  Apache Foundation heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in OpenOffice 4.1.11. Voor meer informatie, zie:

  http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2021-33035.html
  http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2021-28129.html
  http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2021-40439.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYWAx5eEs56R4sCd0AQpARgv+LYhGSc/BYSZPj3PECcWKQG05TaR9TUHf
0bz1LMTcoEatfnD+j84nqEfX1R63CX6nvvtKj5HkbWa1YXa/wy0qdtyLMMFTxrz7
Mu1yWBVYKhPMFVAl7cNhW+ALQZWcFOqkX8fvbWcjdusM8gC0ATgiSIh2dpPEum1s
es1vTrfvQmwJQHzrHwG0GUEGmEpDDwjIwWTllYPW7aToyN67Wxy52DWLTd3+WgOx
/KCst/JnhI7FbbD+1zb7/IOytjWdR761khk+Rb76Be6nZhpe+3dqdGbbUoYaA9yN
DyKdx56h0MOJLhtgtyLXBb+fs8hg0MvAnUQKKh8kfq7ntQHPzuhmYtw9BVdt5/xG
APX1NMJdlk6ulU1pWp4KARQZhwpsJuEWuKmVVwLjR9NsjyYcS9+CB5EVtSu8P8EA
QB2TTgqysxgP2705X6u1XBdWwVvQ1hqpvbp1jOkPdLTCnW69MKB4TBHqyRmwgF3X
PX6blD+yOKJUrsFtFxz2CVK1nKNbUrwj
=msc8
-----END PGP SIGNATURE-----