-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache OpenOffice
Advisory ID   : NCSC-2021-0827
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-28129, CVE-2021-33035, CVE-2021-40439,
         CVE-2021-41830, CVE-2021-41831, CVE-2021-41832
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20211012
Toepassing   : Apache OpenOffice
Versie(s)    : < 4.1.11
Platform(s)   :

Update
  Apache heeft updates vrijgegeven om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  In deze update naar versie 4.1.11 zijn ook de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2021-28129 en CVE-2021-40439 verholpen. Deze twee
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in staat om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.
  Ook zijn in deze versie de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2021-41830, CVE-2021-41831 en CVE-2021-41832 verholpen. Een
  kwaadwillende kan deze kwetsbaarheden misbruiken om de signature van
  documenten te manipuleren.

  Delen van dit beveiligingsadvies zijn overgenomen uit de vorige
  versie. Aanvullende informatie is toegevoegd.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Apache OpenOffice.
  De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-28129 en CVE-2021-40439
  stellen een kwaadwillende in staat om een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

  De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-41830, CVE-2021-41831 en
  CVE-2021-41832 kunnen door een kwaadwillende worden misbruikt om de
  digitale handtekening van een document te manipuleren en afkomstig
  te laten zijn van een vertrouwde bron.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-33035 stelt een kwaadwillende
  op afstand in staat willekeurige code uit te voeren. De
  kwaadwillende moet het slachtoffer bewegen een malafide document te
  openen. Meer informatie over de kwetsbaarheid is te vinden in een
  blogpost van de onderzoeker die de kwetsbaarheid heeft gemeld bij
  Apache:

  https://medium.com/csg-govtech
   /all-your-d-base-are-belong-to-us-part-1-code-execution-in-apache
   -openoffice-cve-2021-33035-767fc7d6daf7

Mogelijke oplossingen
  Apache Foundation heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in OpenOffice 4.1.11. Voor meer informatie, zie:

  https://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2021-33035.html
  https://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2021-28129.html
  https://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2021-40439.html
  https://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2021-41830.html
  https://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2021-41831.html
  https://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2021-41832.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYWU6v+Es56R4sCd0AQrL+gwAuaOiXjtjXSWPeejgY4OWZlS30aZ9p413
tbR9Qx422KxyZCtsOgVnZj0wlRmG1iDJuOA4QlgvraZ2PvYbfvtLOU26vNyy9z6G
xwRy9R83qNv1Vhbe6sh1DqW8vQ4AyHN7HWcUIGRWIEL4LJuY8sa0HSDz9TjdV41G
OjBLoWVvFuzC8cEMqUviNj4wiWutPFb8Vg/2G5aSOd0NdIFV42lv99H/JG9FlLxV
q0Y3rbuWi2ALq/wC+FWkX/KwPenQSl6qUaHKoNPo0z9KPZJgt8tyHmPzdua7vfN5
Ku5T2Y7hO4596Sbue24LJLny6CtdMZbUQK7IhFiR+jbMgBmE4bHL1kfJoQP2AXRD
hJ2mM4V+AO6CbCjIMNccFWN2BtlsYr+Tt7rOKXRr/vXTIpmyAq2DrcnEVCJRjnql
7CAjNNEPyXMRC9H5BjxbrD9lHTb5gI5wCvYzMpEuQi7i5F+KEd3OYZ0ld6/3KJzm
FgjoXGDleVP7zqHi9TAV8gn4frmIZBTU
=nMQQ
-----END PGP SIGNATURE-----