-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in OpenOffice en LibreOffice
Advisory ID   : NCSC-2021-0827
Versie     : 1.03
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-25632, CVE-2021-25633, CVE-2021-25634,
         CVE-2021-28129, CVE-2021-33035, CVE-2021-40439,
         CVE-2021-41830, CVE-2021-41831, CVE-2021-41832
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20211019
Toepassing   : Apache OpenOffice
         LibreOffice
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian

Update
  De advisory van LibreOffice voegt drie kwetsbaarheden toe met
  kenmerken CVE-2021-25632, CVE-2021-25633 en CVE-2021-25634. Deze
  toevoeging brengt geen verandering van inschaling teweeg.

  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor LibreOffice. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Apache OpenOffice.
  De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-28129 en CVE-2021-40439
  stellen een kwaadwillende in staat om een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

  De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-41830, CVE-2021-41831 en
  CVE-2021-41832 kunnen door een kwaadwillende worden misbruikt om de
  digitale handtekening van een document te manipuleren en afkomstig
  te laten zijn van een vertrouwde bron. Deze kwetsbaarheden staan bij
  LibreOffice bekend als CVE-2021-25633 en CVE-2021-25634.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-33035 stelt een kwaadwillende
  op afstand in staat willekeurige code uit te voeren. De
  kwaadwillende moet het slachtoffer bewegen een malafide document te
  openen. Meer informatie over de kwetsbaarheid is te vinden in een
  blogpost van de onderzoeker die de kwetsbaarheid heeft gemeld bij
  Apache:

  https://medium.com/csg-govtech
   /all-your-d-base-are-belong-to-us-part-1-code-execution-in-apache
   -openoffice-cve-2021-33035-767fc7d6daf7

Mogelijke oplossingen
  Apache Foundation heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in OpenOffice 4.1.11. Voor meer informatie, zie:

  https://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2021-33035.html
  https://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2021-28129.html
  https://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2021-40439.html
  https://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2021-41830.html
  https://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2021-41831.html
  https://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2021-41832.html

  The Document Foundation heeft updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in LibreOffice 7.0.6/7.1.3. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.libreoffice.org/about-us/security/advisories/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYW6hnOEs56R4sCd0AQphUAv/Zst07ZTj4hP5NTKN+YluyJdzCh5ThqxC
PozMy0nr8s8tuSZcbfyqmasr1AhkVZGtrQRNlmL3AHXxCPcvBN7F5bPClvG89K9E
tZuZUzJLJDkWCpfHF90GfdJ7rnsKnkOt0phcgg/z9kq1pIVgPETxgtcLTiAUmqYj
3AUU7VyY4sDgigdSNhKL9PG6W9nBp4ttl0tDXLlc12Yh3Tv9RsYuOBlm27LR6cHa
hDruizL8XnR31jmNet5UVW4DhWx/v3z/bsydsEtDO2ExaMmTDgH5YTVFnoU4xt8I
OVMafMDTkm29mNHDtvyf8bUozH6ED+b94BCqWyPGPy9giRaLfJiUoHQF/40mOVxp
26krdbfQ+JxP6XA22kLHgz/Enkth6nNsVBGfOx1E+HfkoWUbVtYJQSkRlb+heGpx
bUweDwFLijQd3pnVGZHjQ9uFczwF/oHGMeDWwjlHDv5j77mSLeFba2qnVRpX4Q4W
xWwpuDW1Bni5QPAGtBmVZ1En25XiyvQ4
=K1VG
-----END PGP SIGNATURE-----