-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Unbreakable
         Enterprise kernel
Advisory ID   : NCSC-2021-0840
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-3900, CVE-2019-17133, CVE-2019-19448,
         CVE-2020-12114, CVE-2020-24586, CVE-2020-24587,
         CVE-2020-24588, CVE-2020-26139, CVE-2020-26140,
         CVE-2020-26141, CVE-2020-26142, CVE-2020-26143,
         CVE-2020-26144, CVE-2020-26145, CVE-2020-26146,
         CVE-2020-26147, CVE-2020-36322, CVE-2021-0512,
         CVE-2021-3564, CVE-2021-3573, CVE-2021-3655,
         CVE-2021-3679, CVE-2021-3715, CVE-2021-3739,
         CVE-2021-38160, CVE-2021-40490
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20210923
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Oracle Enterprise Linux

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de Oracle Linux kernel. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  CVE-2020-36322, CVE-2021-3564, CVE-2021-3573, CVE-2021-3655,
  CVE-2021-3679, CVE-2021-38160, CVE-2021-40490:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-9460.html

  CVE-2021-3739:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-9457.html

  CVE-2019-3900, CVE-2019-17133, CVE-2019-19448, CVE-2020-12114,
  CVE-2020-24586, CVE-2020-24587, CVE-2020-24588, CVE-2020-26139,
  CVE-2020-26140, CVE-2020-26141, CVE-2020-26142, CVE-2020-26143,
  CVE-2020-26144, CVE-2020-26145, CVE-2020-26146, CVE-2020-26147,
  CVE-2021-0512, CVE-2021-3655, CVE-2021-3715, CVE-2021-38160,
  CVE-2021-4049:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2021-9459.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYUxoPOEs56R4sCd0AQoLtQv/RrsgscH4yXdwEYLnK4nIn59LWannYwRf
YYA/nAHXF3D/IiiImfzj2emSrVwy8s8xWvFMahV3vtKkiKI15tQn3HfeqprgMNx+
IXL/HVgRFmCTPapzbu7LSsCvYI89g1mW8/UrP5Nnwz/NJqUS8Ug7ifH35pjUhjj5
Dq4Z5Fhtwf2Vgur3GKdnnB51QheIQbg/Kfb0HtAF0Rzk+CIjas2GwEWzzjEDwUmX
+aNBlih2Lm24GE+f7DmzjVirchY+uGLAeRyfnidqICBzSTzKXGHfgneJxXx85HQZ
YHXzxmOd/6AAEEWicQLmEcRrDOfS03axFwb7SPfG6TChgPvv+Hp2/sLwm0SwYrVa
EXG9oKjGSxQSgi2Go7YDXzGQGoQgd1YdfobR/G2P7B3/6HYMIqq3NRJl9Ip7R6OT
9BS4Yx8rBRFEKUSbVXSoKrHoAqtnrRTO57S5tLgs6iZgIofRuNil2W08XrqDZWX3
mfYbmWwERS5JCHQzRwxwS+WVt3w1/NbA
=FnPI
-----END PGP SIGNATURE-----