-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache web server
Advisory ID   : NCSC-2021-0861
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-41524, CVE-2021-41773
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20211005
Toepassing   : Apache Software Foundation Apache HTTP Server
Versie(s)    : <= 2.4.49
Platform(s)   :

Beschrijving
  Apache Foundation heeft twee kwetsbaarheden verholpen in de apache
  web server. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het veroorzaken van een
  Denial-of-Service, of voor het verkrijgen van gevoelige gegevens.

  De Denial-of-Service kan worden veroorzaakt door het versturen van
  een speciaal geprepareerd verzoek en resulteert in het crashen van
  het httpd-proces dat het verzoek afhandelt. Doordat dergelijke
  processen automatisch herstarten is een totale Denial-of-Service
  waarbij de gehele webserver stopt onwaarschijnlijk.

  Door een nieuw geïntroduceerde fout in v 2.4.49 kan een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende middels een path-traversal mogelijk
  toegang krijgen tot gevoelige gegevens buiten de scope van de Apache
  web server. Normaal gesproken heeft het webproces geen toegang tot
  bestanden buiten de eigen omgeving, maar wanneer "require all
  denied" niet in de configuratie voorkomt, hetgeen wel de standaard
  is maar bewust kan zijn uitgeschakeld vanwege ontwerpvereisten, kan
  een kwaadwillende bestanden benaderen waartoe de Apache web server
  in beginsel niet voor is geauthoriseerd.
  De Apache Foundation geeft aan meldingen te hebben ontvangen dat
  deze kwetsbaarheid op beperkte schaal wordt misbruikt.
  Voor zover bekend komt deze kwetsbaarheid niet voor in v 2.4.48 en
  ouder.

Mogelijke oplossingen
  -= Apache =-
  Apache Foundation heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Apache web server 2.4.50. Voor meer informatie, zie:

  http://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYVwxruEs56R4sCd0AQo2aAwAsYp0Q4t5P0uFvd8H52Md84Fnr3STc6Or
Ns94L3Z/P64ZD8vPC2KpeEhMB1dlIuisr/dEpMCn4L+L16BFZjCnJQmOrAzUj/zd
GsY5rvLXS+QG18NROda3iCHWixAzalnu5/fm28AVplEy2dMMlVmRYSPDoH97AxK5
BvRShV/QJ1IvlLyWZhWn4n/ptyaOXDsjrxPMaY1AvYWqQnLFQmEDfZSOeOzi/ASA
kXfPuI2Wzq9URShOi1ExV80zIA7mU3TnMi++JUX4Zz3Viavb5R/5gqhvU7y4HKI9
TaZRKtVbCs5Ue/jJqY0jQ4tcdTlp1i2kO5L24QJ1ocPmHEQsjtkz5WQxqxLBt6Hh
fMotLUWwooFYWs7gZNnf65OOamcwLn6ZJlFCHRYWRZPBilRKatXSDVs5rGIo0BcX
fx/BOhoMxXunFAgSW+Mrw85I0QQxT8UQiPlTLLO/wEgYHzbgALpUke6hiFw4Gysw
tUUjX2zlFwF8CGqKqoBcRbFcyRxI1IbQ
=sqCL
-----END PGP SIGNATURE-----