-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache web server
Advisory ID   : NCSC-2021-0861
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-41524, CVE-2021-41773
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20211005
Toepassing   : Apache HTTP Server
Versie(s)    : = 2.4.49
Platform(s)   :

Update
  Dit beveiligingsadvies is bijgewerkt op basis van nieuw beschikbaar
  gekomen informatie. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41773
  wordt op grotere schaal actief misbruikt. Organisaties die gebruik
  maken van Apache HTTP Server 2.4.49 worden dringend opgeroepen om te
  updaten naar versie 2.4.50 of hoger. De inschaling van dit
  beveiligingsadvies is gewijzigd naar HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Apache Software Foundation heeft twee kwetsbaarheden verholpen in
  Apache HTTP Server. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand
  kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het veroorzaken van
  een Denial-of-Service of voor het verkrijgen van toegang tot
  gevoelige gegevens.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41524 kan mogelijk worden
  misbruikt voor het veroorzaken van een Denial-of-Service. Dit kan
  worden bewerkstelligd door het versturen van een speciaal
  geprepareerd verzoek en resulteert in het crashen van het
  httpd-proces dat het verzoek afhandelt. Doordat dergelijke processen
  automatisch herstarten is een totale Denial-of-Service waarbij de
  gehele webserver stopt onwaarschijnlijk.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41773 is een nieuw
  geïntroduceerde fout in Apache HTTP Server v2.4.49. De kwetsbaarheid
  stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om middels een
  path-traversal toegang te krijgen tot gevoelige gegevens buiten de
  scope van de Apache web server. Normaal gesproken heeft het
  webproces geen toegang tot bestanden buiten de eigen omgeving.
  Echter, wanneer "require all denied" niet in de configuratie
  voorkomt om toegang tot bestanden buiten de omgeving van Apache te
  voorkomen, kan een kwaadwillende door misbruik van de kwetsbaarheid
  toch dergelijke bestanden benaderen.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41773 wordt actief misbruikt.
  Organisaties worden opgeroepen om Apache HTTP Server bij te werken
  naar versie 2.4.50. Voor zover bekend komt deze specifieke
  kwetsbaarheid niet voor in versie 2.4.48 en ouder.

Mogelijke oplossingen
  Apache Foundation heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Apache web server 2.4.50. Voor meer informatie, zie:

  http://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  Nog niet alle uitgevers van Linuxdistributies hebben
  beveiligingsupdates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheden
  verhelpen. Om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41773 te
  mitigeren dienen bestanden buiten de zogenaamde document root te
  worden beschermd via de "require all denied"-instelling. Het gebruik
  van deze instelling voorkomt dat de path traversal-kwetsbaarheid kan
  worden misbruikt voor het uitlezen van bestanden buiten de document
  root.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYVyogOEs56R4sCd0AQq+HgwAqaVACbqwau886Foq18u45eYK2n/9k506
bMZxNzmo4KDgi0laIXfF4Pt3cHXTZcBNq+isaBOJy/5MoupMSdM//tpM5udrmecr
VKm4AifEzkF7psnd9wCcEO78oOJjqtZTrXDMGfC4tash+z3xVWEER4A5HX8z3GXf
9dnFnKY/N/B5V5IMjUA3s5IWgNGVtIrj08k7ghXMcU/zd8yRZNDNC4jR9005PwVY
Pc2Q7CPBgO1XBEqELDX4x0s7hLYuLQ/eKzrj5x39AhmXAT8uJ3A0l+Y4r9w0tgJr
oHLnTyCFjxh8jVpgTFGNWy3uk3PBsGzIwjbWKQyX/qoV3yxevzbFEhv1IHBlaLDt
ySpaxL+TSZsAtO/Zfb8jiW/dpK33bV6+dJCKrSvNR5ixggMd08ZQdHReKYq7/gez
FfOiuLsHmYgbyN+/EfTa9nosojqhGtcdXGh6tSBZzfeDWJ+XUBYFWAPVb72AML3w
X5Tvn0BrlRS5vdkENc2Qtt9wZmMGfsEa
=Mv4I
-----END PGP SIGNATURE-----