-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache web server
Advisory ID   : NCSC-2021-0861
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-41524, CVE-2021-41773
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20211006
Toepassing   : Apache HTTP Server
Versie(s)    : = 2.4.49
Platform(s)   :

Update
  Onderzoekers zijn in staat gebleken om willekeurige code uit te
  voeren met rechten van de webserver op kwetsbare systemen waarbij
  zowel mod-cgi is ingeschakeld en 'require all denied' ontbreekt.
  Een Proof-of-Concept is door NCSC getest en gereproduceerd. De
  Apache Foundation heeft nog niet formeel op deze ontwikkeling
  gereageerd.

  Het veld 'Schade' is aangevuld.
  De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverminderd
  HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Apache Software Foundation heeft twee kwetsbaarheden verholpen in
  Apache HTTP Server. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand
  kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het veroorzaken van
  een Denial-of-Service of voor het verkrijgen van toegang tot
  gevoelige gegevens.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41524 kan mogelijk worden
  misbruikt voor het veroorzaken van een Denial-of-Service. Dit kan
  worden bewerkstelligd door het versturen van een speciaal
  geprepareerd verzoek en resulteert in het crashen van het
  httpd-proces dat het verzoek afhandelt. Doordat dergelijke processen
  automatisch herstarten is een totale Denial-of-Service waarbij de
  gehele webserver stopt onwaarschijnlijk.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41773 is een nieuw
  geïntroduceerde fout in Apache HTTP Server v2.4.49. De kwetsbaarheid
  stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om middels een
  path-traversal toegang te krijgen tot gevoelige gegevens buiten de
  scope van de Apache web server of willekeurige code uit te voeren.
  Normaal gesproken heeft het webproces geen toegang tot bestanden
  buiten de eigen omgeving. Echter, wanneer "require all denied" niet
  in de configuratie voorkomt om toegang tot bestanden buiten de
  omgeving van Apache te voorkomen, kan een kwaadwillende door
  misbruik van de kwetsbaarheid toch dergelijke bestanden benaderen of
  willekeurige code uitvoeren met rechten van de webserver. Uitvoer
  van code is daarbij alleen mogelijk wanneer mod-cgi is ingeschakeld.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41773 wordt actief misbruikt.
  Organisaties worden opgeroepen om Apache HTTP Server bij te werken
  naar versie 2.4.50. Voor zover bekend komt deze specifieke
  kwetsbaarheid niet voor in versie 2.4.48 en ouder.

Mogelijke oplossingen
  Apache Foundation heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Apache web server 2.4.50. Voor meer informatie, zie:

  http://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  Nog niet alle uitgevers van Linuxdistributies hebben
  beveiligingsupdates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheden
  verhelpen. Om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41773 te
  mitigeren dienen bestanden buiten de zogenaamde document root te
  worden beschermd via de "require all denied"-instelling. Het gebruik
  van deze instelling voorkomt dat de path traversal-kwetsbaarheid kan
  worden misbruikt voor het uitlezen van bestanden buiten de document
  root.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYV2uy+Es56R4sCd0AQo9xwv/QTKjrr+ZkmkTdGGAcub4cCShhiO1J32+
Cl13UP6F3rW5oXY9eRMR5hMsoBqpRk3JETFX1y1a6wpRPqzzz3tX+GqBJrHEGB5Y
K3JzhQuBo5MOyVZrzz6T4kv9kPdop/nQ0yfOtFPnjdfsySovlGdf1Za6pLloJtww
wMdiIb2lJmSxvuDuN/2v3HkVQrZ5CDdE4/omYr9ywyfuJh7i9r5VMD9JI+dKDEcc
mx8V+ptP3TYwkFxJgnMkUoCr0blvVvoNpyBLWXmwDPWrUVXeWuMK8DmvQJYIyIpR
tFlbkalZXhB6pwrqZg0FC1rdrmYUNQGvRtf+9DWgOHBu1p7ZEa9uwJ/+Uuwbik1R
rW90MtmE7HzVHTq8+9FfzUfh12VB9KJHrI1YpKAlWUkyRBUKVC8zd2Fy6clW2Uyz
kKOiPHDaOuHlgY8PjH0vQedsv4C9Y65gWxXAjepNs0XW8KG3II/wHWUykkkOhq9+
ocjMRjCxUdE7DxYLFb+HYwBY4zYGXahJ
=wYNl
-----END PGP SIGNATURE-----