-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache web server
Advisory ID   : NCSC-2021-0861
Versie     : 1.04
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-41524, CVE-2021-41773, CVE-2021-42013
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20211013
Toepassing   : Apache HTTP Server
Versie(s)    : = 2.4.49
         = 2.4.50
Platform(s)   : Fedora

Update
  Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2021-42013 te verhelpen in Fedora 34. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Apache Software Foundation heeft twee kwetsbaarheden verholpen in
  Apache HTTP Server. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand
  kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het veroorzaken van
  een Denial-of-Service, het verkrijgen van toegang tot gevoelige
  gegevens of het uitvoeren van willekeurige code.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41524 kan mogelijk worden
  misbruikt voor het veroorzaken van een Denial-of-Service. Dit kan
  worden bewerkstelligd door het versturen van een speciaal
  geprepareerd verzoek en resulteert in het crashen van het
  httpd-proces dat het verzoek afhandelt. Doordat dergelijke processen
  automatisch herstarten is een totale Denial-of-Service waarbij de
  gehele webserver stopt onwaarschijnlijk.

  De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-41773 en CVE-2021-42013 zijn
  nieuw geïntroduceerde fouten in Apache HTTP Server 2.4.49 en 2.4.50.
  De kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende in
  staat om middels een path-traversal toegang te krijgen tot gevoelige
  gegevens buiten de scope van de Apache web server of willekeurige
  code uit te voeren. Normaal gesproken heeft het webproces geen
  toegang tot bestanden buiten de eigen omgeving. Echter, wanneer
  "require all denied" niet in de configuratie voorkomt om toegang tot
  bestanden buiten de omgeving van Apache te voorkomen, kan een
  kwaadwillende door misbruik van de kwetsbaarheid toch dergelijke
  bestanden benaderen of willekeurige code uitvoeren met rechten van
  de webserver. Uitvoer van code is daarbij alleen mogelijk wanneer
  mod-cgi is ingeschakeld.

  De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-41773 en CVE-2021-42013
  worden actief misbruikt. Organisaties worden opgeroepen om Apache
  HTTP Server bij te werken naar versie 2.4.51. Voor zover bekend
  komen deze twee specifieke kwetsbaarheden niet voor in versie 2.4.48
  en ouder.

Mogelijke oplossingen
  Apache Foundation heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Apache web server 2.4.51. Voor meer informatie, zie:

  http://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  Nog niet alle uitgevers van Linuxdistributies hebben
  beveiligingsupdates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheden
  verhelpen. Om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-41773 en
  CVE-2021-42013 te mitigeren dienen bestanden buiten de zogenaamde
  document root te worden beschermd via de "require all
  denied"-instelling. Het gebruik van deze instelling voorkomt dat de
  path traversal-kwetsbaarheden kunnen worden misbruikt voor het
  uitlezen van bestanden buiten de document root of het uitvoeren van
  willekeurige code.

  Cisco Talos heeft een blogpost gepubliceerd met mogelijke
  indicators-of-compromise. Voor meer informatie, zie:

  https://blog.talosintelligence.com/2021/10
   /apache-vuln-threat-advisory.html

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 34. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /RMIIEFINL6FUIOPD2A3M5XC6DH45Y3CC/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYWagDOEs56R4sCd0AQqZgwwAlR7hHCGP5SnkN7KjnMcgUUuXZiAWBK9g
Uf7Uoh/6hzch6xUY6ZnB/Cu6P4koeZvjOW1/NctshlFBgXrfEZDd/hmcjV7BA49a
MqnVdFb4JkZZByhEUp1NntOv0S7q9KrVPC/32djclaPtxSteOR2kaGz9XP3JTpbE
zr8u9wOvZbZKls2NrNFnn1uwZmSF/w3mHVL63a0Kv/Q56e9rDyGct5HqrHbEpaDM
8ZQ934eJomM3njoWTeqyHPchFf3D2mRweBq3fNDksL2f1r11DOFyvguX99wmtlMc
37Q8fNXYsb9aLvldFgfT6FPjGyIof/Q6WGl0HIwlXTQsiSGSfkol3qwW7CC1VSi1
Qpjr+1FJoeXA2SNbCFcZNdE7dexzPemepL0+MbyQ1v4Aa96UyrkrJC9dPLfhxnwB
BV6Dw7P+Hr6T/J2bQDJZG+YfmrsjG+u0SPj455nUIM/pHrlNlfgDj1TSeVBoaWuK
6br79l09cu0iOr+Cab/5DMxo3lHhuOX/
=sPGK
-----END PGP SIGNATURE-----