Kwetsbaarheden verholpen in Squid

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 12-10-2021 NCSC-2021-0863  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0863 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in Squid. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand mogelijk in staat om een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-28116 bevindt zich in de manier waarop Squid WCCPv2-verkeer afhandelt. De ontwikkelaars van Squid geven aan dat een standaardconfiguratie, waarop WCCPv2 niet is geconfigureerd, niet kwetsbaar is.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
SUSE Linux Enterprise

Squid

< 5.2

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Squid hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in versie 5.2. Voor meer informatie, zie:

CVE-2021-28116 [Link]

CVE-2021-41611 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-28116 te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS en 21.04 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-28116 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-28116, CVE-2021-41611

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 12-10-2021 NCSC-2021-0863  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0863 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-28116 te verhelpen in SUSE 12.

  Versie 1.00 06-10-2021 NCSC-2021-0863  
 
medium
high
Signed-PGP →  
06-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0863 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.