-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Grafana Enterprise
Advisory ID   : NCSC-2021-0878
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-39226
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20211019
Toepassing   : Grafana
Versie(s)    : <= 8.1.5
Platform(s)   : Fedora
         Red Hat Enterprise Linux

Update
  Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2021-39226 te verhelpen in Fedora 34. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Snapshot functionaliteit van
  Grafana. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie die niet met hen gedeeld had
  mogen worden.

  Onder bepaalde omstandigheden, wanneer "public_mode" is
  geconfigureerd, zou een ongeauthoriseerde kwaadwillende ook data
  kunnen verwijderen. Dit is bij het gebruik van de Snapshot
  functionaliteit niet de standaard instelling.

Mogelijke oplossingen
  Grafana heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in Grafana 7.5.11 en 8.1.6. Voor meer informatie, zie:

  https://github.com/grafana/grafana/security/advisories
   /GHSA-69j6-29vr-p3j9

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 34. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /E6ANHRDBXQT6TURLP2THM26ZPDINFBEG/

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:3771

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYW6iB+Es56R4sCd0AQqlhwwAuH25wvbxX8JTNzMgEHL56RymGikFS9KT
g+oAIOTOgeBLhtggl5nP44MEmI1+KRbojL0GsKEs76hBI8E9cXkfrgTdlNyCQqQA
PQXR+pYVodmr7aWS9JGZkXpmhiPqbnxP4UFy51kQjpTKEmhZs16rLBsCAT3U9sWj
o1SA0ezv+h50ZI8mp9pFA7AxGOOjL5r6Jx4Y+fW46KOM+QDNWfQvT6w7fOljxO4T
n/zBOQ2YJWl+Q1JmlAMHImrTg6XcPSGt+2Uh1IzwJt1FYbDx62yiRdNNoCuzV7Hs
MOWXul4O0a8l0t+Ep78M9j1kVraxB8qYjJ25FbNZZxp2fE/hzpzP410l4zQJsMXE
+nH2AFLNuwzccuw/x+pCSYfTm6u0AC+x/D5eGWVqLGb6YYDyEKG1CSHzG/XOjd1r
Gq5U4qtWV+MbAPX7UPe1+p+LnlTZ6V7JAdQFSpOf/bPLf9aK6wQ8sGA5txJiaKhC
o4kzKORzG7uudlorpp34N7mSALXK8wlp
=6x3U
-----END PGP SIGNATURE-----