Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 19-11-2021 NCSC-2021-0880  
 
medium
high
Signed-PGP →  
19-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0880 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Spoofing
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows en Hyper-V. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Spoofing
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

In deze Patch Tuesday heeft Microsoft wederom twee kwetsbaarheden verholpen in de Print Spooler service. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-36970 wordt als important beschreven en betreft een spoofing kwetsbaarheid. Volgens Microsoft is er voor deze kwetsbaarheid exploit-code beschikbaar. Microsoft heeft publiekelijk weinig details beschikbaar gemaakt over deze kwetsbaarheid.

In Hyper-V zijn kwetsbaarheden aanwezig met kenmerk CVE-2021-38672 en CVE-2021-40461 die een kwaadwillende middels een malafide guest VM mogelijk toegang geeft tot het kernelgeheugen van de host. Volgens Microsoft is het mogelijk dat de kwetsbaarheden tevens te misbruiken zijn om uit de guest naar de host te ontsnappen.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-40449 kan door een lokale kwaadwillende worden misbruikt voor het verkrijgen van verhoogde rechten. Het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA) geeft aan dat deze kwetsbaarheid actief wordt misbruikt. Daarnaast is voor de kwetsbaarheid exploitcode in omloop. De inschaling voor deze specifieke kwetsbaarheid is HIGH/MEDIUM.

In onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen.

Windows exFAT File System:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-386635,50Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft DWM Core Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413394,70Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Desktop Bridge:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413347,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Bind Filter Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404685,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows MSHTML Platform:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413426,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413357,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-413365,50Toegang tot gevoelige gegevens

Console Window Host:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413465,30Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Rich Text Edit Control:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404545,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Print Spooler Components:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369708,80Voordoen als andere gebruiker
CVE-2021-413326,50Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Windows Codecs Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404627,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-413307,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-413317,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Installer:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404555,50Voordoen als andere gebruiker

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413407,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows AppContainer:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404767,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-413385,50Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Role: Windows Active Directory Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413374,90Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Role: Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-386728,00Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-404618,00Uitvoeren van willekeurige code

HTTP.sys:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-264427,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Remote Procedure Call Runtime:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404606,50Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Text Shaping:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404657,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Network Address Translation (NAT):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404637,70Denial-of-Service

Windows Nearby Sharing:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404648,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Event Tracing:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404777,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Win32K:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404497,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-404507,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-413577,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Common Log File System Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404437,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-404667,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-404677,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Active Directory Federation Services:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413615,40Voordoen als andere gebruiker

Windows DirectX:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404707,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Cloud Files Mini Filter Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404755,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows TCP/IP:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-369537,50Denial-of-Service

Windows Fastfat Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-386625,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2021-413435,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Storage Spaces Controller:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404787,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-404887,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-404897,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-264417,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-413457,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows AppX Deployment Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413477,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Role: Windows AD FS Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404565,30Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Role: DNS Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-404697,20Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Microsoft Hyper-V

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-26441, CVE-2021-26442, CVE-2021-36953, CVE-2021-36970, CVE-2021-38662, CVE-2021-38663, CVE-2021-38672, CVE-2021-40443, CVE-2021-40449, CVE-2021-40450, CVE-2021-40454, CVE-2021-40455, CVE-2021-40456, CVE-2021-40460, CVE-2021-40461, CVE-2021-40462, CVE-2021-40463, CVE-2021-40464, CVE-2021-40465, CVE-2021-40466, CVE-2021-40467, CVE-2021-40468, CVE-2021-40469, CVE-2021-40470, CVE-2021-40475, CVE-2021-40476, CVE-2021-40477, CVE-2021-40478, CVE-2021-40488, CVE-2021-40489, CVE-2021-41330, CVE-2021-41331, CVE-2021-41332, CVE-2021-41334, CVE-2021-41335, CVE-2021-41336, CVE-2021-41337, CVE-2021-41338, CVE-2021-41339, CVE-2021-41340, CVE-2021-41342, CVE-2021-41343, CVE-2021-41345, CVE-2021-41346, CVE-2021-41347, CVE-2021-41357, CVE-2021-41361

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 19-11-2021 NCSC-2021-0880  
 
medium
high
Signed-PGP →  
19-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0880 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Het Amerikaanse CISA geeft aan dat de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-40449 actief wordt misbruikt. Daarnaast is voor deze kwetsbaarheid exploitcode in omloop. De inschaling voor deze specifieke kwetsbaarheid wijzigt naar HIGH/MEDIUM. De algemene inschaling van dit beveiligingsadvies blijft echter ongewijzigd MEDIUM/HIGH.

  Versie 1.00 12-10-2021 NCSC-2021-0880  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0880 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.