-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
Advisory ID   : NCSC-2021-0883
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-40454, CVE-2021-40471, CVE-2021-40472,
         CVE-2021-40473, CVE-2021-40474, CVE-2021-40479,
         CVE-2021-40480, CVE-2021-40481, CVE-2021-40482,
         CVE-2021-40483, CVE-2021-40484, CVE-2021-40485,
         CVE-2021-40486, CVE-2021-40487, CVE-2021-41344
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20211012
Toepassing   : Microsoft Office
         Microsoft Office 365
         Microsoft Office Mac
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows
         Microsoft Windows Server 2012
         Microsoft Windows Server 2016
         Microsoft Windows Server 2019

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Office producten. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Spoofing
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-40487 bevindt zich in
  Microsoft SharePoint Server en stelt een geauthenticeerde
  kwaadwillende in staat willekeurige code uit te voeren. Microsoft
  geeft aan dat deze kwetsbaarheid mogelijk uitgebuit gaat worden.

  Rich Text Edit Control:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-40454 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office SharePoint:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-41344 | 8,10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-40482 | 5,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-40483 | 7,60 | Voordoen als andere gebruiker    |
  | CVE-2021-40484 | 7,60 | Voordoen als andere gebruiker    |
  | CVE-2021-40487 | 8,10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office Word:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-40486 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office Visio:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-40480 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-40481 | 7,10 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office Excel:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-40471 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-40472 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-40473 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-40474 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-40479 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-40485 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYWXJheEs56R4sCd0AQrDdwwAupTunscmosGmiaVZ3/jZ5buT5Tt8KVcq
fSlEEqGu8f2B+G3jCTjhU8zWkqJ3D6c1WRuJDRKUe5jDLKlaR/xGH7VgtgfJLm+p
ln0qzP/cspEG3tGko0flNxQCWK7VH6dpjWqkGlfWbjSLmu1VRneXAy1+lps/ENzn
VmqmmhEjoDpgR8fkRO+BIxYvy+1mUtPp3JaSL1JoNgpc0l+rel7lrOvZs6IF5Mhz
S2e8MgV15jrHskF0k+jWaeJOSSpSILSxqd3zaUE1D4EFBju1uiRF2fWsZm5ZOGC6
hiPTK5bIA+VV+m61ctrWy9mcSyQO7W2ONcnfZ7/FKkk6F8xXXb/o1elRZRl//2cL
EohSd01Gy9OwauxSoYGw62ebmWd5xgrQeXy0ylrb2Nl1ZPQEZRAa1zxXYe5keYbR
y8ucrAEQMBGNBDa7LHlVw5P628WVEYFEaNI30bwEX4PKTNvBCAFDUBUNFIh8Vr9c
nNHgc4QOJippKnkRfS8Hb046Pp00sa4r
=6iTq
-----END PGP SIGNATURE-----