Kwetsbaarheid verholpen in SonicOS

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 13-10-2021 NCSC-2021-0885  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
13-10-2021
medium
medium
NCSC-2021-0885 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

SonicWall heeft een kwetsbaarheid verholpen in SonicOS. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een gebruiker op het kwetsbare SonicWall systeem middels een header redirection naar een malafide website onder controle van de kwaadwillende te lokken. De malafide website en de interface van de beheerder dienen wel op hetzelfde netwerk te zitten. Het is goed gebruik een management interface niet publiek toegankelijk te hebben.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

SonicWall SonicOS

Oplossingen

Oplossingen

SonicWall heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in SonicOS. ook heeft SonicWall workarounds gepubliceerd om de kwetsbaarheid te mitigeren. Zo adviseert SonicWall om geen gebruik te maken van HTTP, maar van HTTPS en/of de Command Line Interface. Het wordt sowieso geadviseerd om waar mogelijk gebruik te maken van versleuteld verkeer. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-20031

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.01 13-10-2021 NCSC-2021-0885  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
13-10-2021
medium
medium
NCSC-2021-0885 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Er is Proof-of-Conceptcode verschenen waarmee de kwetsbaarheid aangetoond kan worden. De inschaling blijft ongewijzigd.

  Versie 1.00 13-10-2021 NCSC-2021-0885  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
13-10-2021
medium
medium
NCSC-2021-0885 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.