-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Acrobat Reader
Advisory ID   : NCSC-2021-0889
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-40728, CVE-2021-40729, CVE-2021-40730,
         CVE-2021-40731
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20211013
Toepassing   : Adobe Acrobat Reader
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Acrobat heeft kwetsbaarheden verholpen in Acrobat Reader. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken voor het verkrijgen van verhoogde rechten of voor het
  uitvoeren van willekeurige code met rechten van de applicatie. Om de
  kwetsbaarheden te misbruiken moet de kwaadwillende het slachtoffer
  verleiden om een malafide pdf-document te openen.

Mogelijke oplossingen
  Acrobat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Acrobat Reader. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb21-104.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYWa4geEs56R4sCd0AQqa4wwApDHBzlvKIOy48D2AuUxQ8FRIMYmUln5E
fPWaqf7vyR1aRGXfnEBZtwvoLj+NO6vd10XSrO/M0OV7Wey9OYW07HZrEngY/54Q
+vB8x+haq4UBssVCXy7WarL+eZ5cnYBTyrE4AcUH+X1EvFSwnB4ZlkN1Av2+8s46
7lJzusn774tImwYsDmkwxPW7QaoNncGAC6U2zZb+fJWAPJJzjW0RiKNIlnYj+sFb
6XH8NPW5IJ2bovJec7pmAvip7g3MN7IrpNSr9euOMUHDeNXo88ej5Mp2d+g23p2U
BX9NEtFAQw8+CxbUVyG7LZwa+VM2OiZ7fahBdLRhqOoryJSY7mYorlv3GeIDxHSa
f8pwB/fess5zIFirE6tHvT43WnGYbf4iSVSDhogEzTpFGGzk6CiKoSkR/5w/KtpQ
RfuhKeSsZbMgc3l1G8TtcC69TVC0rEroyLcqHnboIehGp1dQL/A8VLGqU9XlwKQW
Xw3R7zgspQxz0yUB72OWU1IQzxRR0X9U
=ZU/W
-----END PGP SIGNATURE-----