Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Virtualization-producten

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 01-11-2021 NCSC-2021-0904  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0904 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in Secure Global Desktop en VirtualBox. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Toegang verkrijgen tot VM
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens

------------------.------.------------------------------------- | CVE-ID | CVSS | Vector |

CVE-2021-24754.4AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2021-355387.8AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-355405.5AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2021-355424.4AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2021-355456.7AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:H
CVE-2021-330375.3AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N
CVE-2021-356495.4AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:L
CVE-2021-356504.6AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:L
------------------'------'-------------------------------------

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

OpenSUSE

Oracle Virtualization-Producten

Oplossingen

Oplossingen

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-2475, CVE-2021-33037, CVE-2021-35538, CVE-2021-35540, CVE-2021-35542, CVE-2021-35545, CVE-2021-35649, CVE-2021-35650

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 01-11-2021 NCSC-2021-0904  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0904 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor virtualbox.

  Versie 1.01 21-10-2021 NCSC-2021-0904  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0904 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

De update op dit beveiligingsadvies corrigeert de link naar Oracle's overzicht van de verholpen kwetsbaarheden.

  Versie 1.00 20-10-2021 NCSC-2021-0904  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0904 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.