-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Supply Chain
         Suite-producten
Advisory ID   : NCSC-2021-0912
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-17521, CVE-2020-25649, CVE-2021-2476,
         CVE-2021-28165, CVE-2021-35616
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20211020
Toepassing   : Oracle Supply Chain Products Suite
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in onderstaande Supply Chain
  Suite-producten:

  * Transportation Management
  * Autovue for Agile Product Lifecycle Management
  * Agile PLM Framework

  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat
  aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën
  schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

  ------------------.------.-------------------------------------
  | CVE-ID      | CVSS | Vector               |
  |------------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-2476  | 5.3 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
  | CVE-2021-35616  | 5.4 | AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N |
  | CVE-2020-25649  | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N |
  | CVE-2021-28165  | 7.5 | AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
  | CVE-2020-17521  | 5.5 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
  ------------------'------'-------------------------------------

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2021.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYXAGouEs56R4sCd0AQo7gwv+KsGWAQkGn0Q+bdXyqDaOkwA4PcoP2ZII
I2l7EvU7ndTeYQPFKgWvDJiZ4yQEAbUHms5hnHC2aBO2hA0A6ZJmgzuovZPaZdtY
QiHbUesKK3e18OImey9DDQX+U+Ai+s6G4brthd0xav5oAeY6dbk5TTkw5IHmh4Qw
bVJ9Lhj5+tZNHr1Kk0jOiIff2O1HEM9zgjvaQZR7z1wvEXSjZau2+jRWKsr01uAF
leFb3wIE7IrZfEAbFeRhSM8RH1/YpxHmu1z5KzIbMCft4jVcg/nd1h4RIIQuqCti
LU/RLkGMBZsFIi6A0InXBbCi4emGe0F0U5J72CUjZYUGbLd9HXs3gHiG5Tf7/zE1
fWMKOlwTAbXjMUqbImIygiaRKDFWIPFEUfeXDGPXphBvlMBpPe1lLVqRgZKAskwE
+JpaxwJdgSr2bWgTKME5z4aw/mpkk1ai9KEYLuN9tOAT+kTQZrvp34Ws5YoIN3Dl
e9g/k8R/CQQbmJtNFqRRB3+m/HFUTd6O
=t4Vz
-----END PGP SIGNATURE-----