Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Financial Services Applications

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 20-10-2021 NCSC-2021-0915  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0915 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in de volgende producten:

 • Financial Services Analytical Applications Infrastructure
 • FLEXCUBE Core Banking
 • Banking Platform
 • Banking Enterprise Default Management
 • Banking Virtual Account Management
 • Financial Services Enterprise Case Management
 • Banking Corporate Lending Process Management
 • Banking Credit Facilities Process Management
 • Banking Trade Finance Process Management
 • Banking Supply Chain Finance
 • Banking Extensibility Workbench
 • Banking Cash Management
 • Financial Services Model Management and Governance

De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Verkrijgen van verhoogde rechten
 • Uitvoeren van willekeurige code met verhoogde rechten

Dit beveiligingsadvies bevat meerdere ernstige kwetsbaarheden met een CVSS-score van 9.8 of hoger. Deze kwetsbaarheden maken het mogelijk voor een kwaadwillende op afstand om verhoogde rechten te krijgen of om willekeurige code uit te voeren met verhoogde rechten. Omdat er voor deze kwetsbaarheden geen PoC beschikbaar is en omdat verwacht wordt dat deze systemen niet vanaf het internet bereikbaar zijn wordt de kans toch geschat op Medium. Oracle heeft hier geen inhoudelijk technische informatie over gedeeld.

------------------.------.------------------------------------- | CVE-ID | CVSS | Vector |

CVE-2021-360907.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2021-363745.5AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2019-02277.5AV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2020-106839.8AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2020-69506.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
CVE-2020-256497.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
CVE-2020-280528.1AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2020-54139.8AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2020-82037.4AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H
CVE-2021-213459.9AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-279065.5AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2020-247508.1AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-214095.9AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
CVE-2021-233377.2AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-295058.8AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-318125.5AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H
CVE-2020-158248.8AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-262726.5AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H
------------------'------'-------------------------------------

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Oracle Financial Services Software

Oplossingen

Oplossingen

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-0227, CVE-2020-10683, CVE-2020-15824, CVE-2020-24750, CVE-2020-25649, CVE-2020-28052, CVE-2020-5413, CVE-2020-6950, CVE-2020-8203, CVE-2021-21345, CVE-2021-21409, CVE-2021-23337, CVE-2021-26272, CVE-2021-27906, CVE-2021-29505, CVE-2021-31812, CVE-2021-36090, CVE-2021-36374

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 20-10-2021 NCSC-2021-0915  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0915 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.