-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in ESET producten
Advisory ID   : NCSC-2021-0924
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-37850
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20211022
Toepassing   : Eset Security Products
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple macOS

Beschrijving
  ESET heeft een kwetsbaarheid verholpen in zijn consumenten- en
  zakelijke producten voor macOS. Een gebruiker die op het systeem is
  ingelogd kan de ESET-daemon stoppen, waardoor de bescherming wordt
  uitgeschakeld totdat het systeem opnieuw wordt opgestart.

Mogelijke oplossingen
  ESET heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://support.eset.com/en
   /ca8151-local-privilege-escalation-vulnerability-in-eset-products
   -for-macos-fixed

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYXJ5leEs56R4sCd0AQo2YwwAstlxFIQaD8yA5foOyOBM6CD65L6ZC2yH
TPcPdaVzZqdTpk3mziCH2V6sBf4+6DfHd3fTXSPSJ0paN0aBqe3HK9otQIFiFaz0
CTT4bH4GPGTrFNCIGQgacCZJgJuPoWfoso/BLZ0rhygG1HZDBD9EEpuHHKpvh7md
s9FKS+YpicbJD+999iIyGqISwlUtST0EZ1fVWyN65e+zVh/B3UpF2NZ+AXr3xi8y
QU7VNa2jPcyV9qTvbc75lkU8Af9W10e7R9Vj/m3fERwi3BPivw1XiP8QIPDH0j1l
uNBbH1ICigVAFcHAnqHh953o9K6zUudxrtl3/jysPFTOwHLKV0MbSSVXvphQnLuB
hp9b1LEWD3+lqLsl2Yjz/Hal1BaLEJ/nShgRUCl4NuAErwQmn9yPUs9oGEOPBkI5
hGDD/4kcVSGuT88ap26u+Six/qaJIrXCFl5D/Qc0V9g/2/v/8XbqH56NvAl5OayL
BKYYTs6dI2arVTNIedC/d02QZ9uHlco2
=r9V3
-----END PGP SIGNATURE-----