-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Mailman
Advisory ID   : NCSC-2021-0940
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-12108, CVE-2020-15011, CVE-2021-42096,
         CVE-2021-42097
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
Uitgiftedatum  : 20211027
Toepassing   : GNU Mailman
Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Debian Linux

Beschrijving
  Er zijn verschillende kwetsbaarheden verholpen in Mailman, een
  webgebaseerde mailinglijstbeheerder, die kunnen worden misbruikt
  voor het uitvoeren van een cross-site request forgery (CSRF)-aanval.
  Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheden misbruiken voor het
  verkrijgen van verhoogde rechten of verkrijgen van toegang tot
  applicatiedata.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van mailman beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4991

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS om
  de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5121-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYXlC0OEs56R4sCd0AQqe3AwAuoeSg6TCBNUmXjg2ImFjoBZYTnQ83W6N
6mKVbxnHxwEbWnsJttzbbAxbgmOF6WL6zFUj9LkUPVl1h+J0Bl++3YuTtoiqNnvb
VGQuCu+W1SHOhl7bNZcLaUnbp8IY4khdt+tuK4OHJFTk6ke/lFEa71hA4pvcIDeL
/HffGHSLi6zGasHcZMumvR5OW5WL/YwKTxIYoOFBI7gyUFNE6rCyTEFh5sjjZYDY
c4KsDjvLABEkOwDRuWhLNdefPOeSOuZhw+/NqLPC1gybzSikz9Gqint1YwPbC8T0
h1EOg4W/YEhLfZwajt1/dV+vdcjfq93nCcP2qfQW1o8U05q3coH7qpeASVgrsucp
hYw4IX/PWlhsvrtWbkmtjsjcp7kaGRmA/uZjJy95KXKSzPctAYQgg1No9Ve4gbmk
c7cI5FGU4tjSdL/pB1oN/FLNeT86x9muXZBg/mDnK/3aGXKATbu0CRK8da8lINWz
Tu9pOvQihQyNsvMCKvptZCwLmBmeINXO
=LkS8
-----END PGP SIGNATURE-----