-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Mailman
Advisory ID   : NCSC-2021-0940
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-12108, CVE-2020-12137, CVE-2020-15011,
         CVE-2021-42096, CVE-2021-42097
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
Uitgiftedatum  : 20211102
Toepassing   : GNU Mailman
Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Debian Linux

Update
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 20.04 LTS om
  de kwetsbaarheden in Mailman te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn verschillende kwetsbaarheden verholpen in Mailman, een
  webgebaseerde mailinglijstbeheerder, die kunnen worden misbruikt
  voor het uitvoeren van een cross-site request forgery (CSRF)-aanval.
  Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheden misbruiken voor het
  verkrijgen van verhoogde rechten of verkrijgen van toegang tot
  applicatiedata.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van mailman beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4991

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  Ubuntu 20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  18.04: https://ubuntu.com/security/notices/USN-5121-1
  20.04: https://ubuntu.com/security/notices/USN-5121-2

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYYEUmeEs56R4sCd0AQpuxAv+Kz7PQIkXpZpqpAwpNMlkk0wcQB91Tck6
xWMkP2FEjJV3FkVg0dTXxd+oUsRcmSiaNLHFTiTZPTu7TZZHow+BuwJUcGYzUWLe
TI9Pho462WydnkGreC29T6dPz3i/zQUgZVPh1VZvgN72p8gQGkcoOPhmoAy1Vhha
iq/5TSQwGvpOVvRfofrU290EqDOdbWeL0DUS9jnoQ4oWpTB8OgoxWuY2VOjAWDT+
8CtCiuOYKT8W3JwcIzq8kddFBcqMikS76mYRDYQtUKh/MovfN6KQVAmcFcQusu34
h0GbYuCZkc9AHJdp+2yO8GEsjrIq6mVjVhYLgluDCR+/tB29XW1oSUYhOK7COgsL
4jGgEstDxb4gVDlraZdVhMhHrbJBdeLvflnvNjBU4Z7D+Vt6GIxDSin94sawQUDo
zyAc0D6xksyKCgHALdnsEzrJZArhWU5zP91WE9wHi5TvBzGhIn59skKuRemjk6jS
B/Kd/leYBxe5EvPW6pRHJm0uFFs2NOUF
=NYt3
-----END PGP SIGNATURE-----