-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Mailman
Advisory ID   : NCSC-2021-0940
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-12108, CVE-2020-12137, CVE-2020-15011,
         CVE-2021-42096, CVE-2021-42097
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
Uitgiftedatum  : 20211103
Toepassing   : GNU Mailman
Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         Debian Linux
         OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Mailman. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn verschillende kwetsbaarheden verholpen in Mailman, een
  webgebaseerde mailinglijstbeheerder, die kunnen worden misbruikt
  voor het uitvoeren van een cross-site request forgery (CSRF)-aanval.
  Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheden misbruiken voor het
  verkrijgen van verhoogde rechten of verkrijgen van toegang tot
  applicatiedata.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van mailman beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4991

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /DSDRER3UF4R57ILYOQY7J63PNAP2LA73/

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  Ubuntu 20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  18.04: https://ubuntu.com/security/notices/USN-5121-1
  20.04: https://ubuntu.com/security/notices/USN-5121-2

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYYJ2m+Es56R4sCd0AQrCZQv+PBaIQTYlXFArez597JysiZzFl14ae4te
9VUbSSD8GT6FOo/ktCz1xJK+dh28+v2gl4mBDPQNJzC6KL+XEstG3pSPIq4xjt97
x221urc/Zh/EjHpRL7Wvg4XSxOHGIov5W3/igfVkFylPOCijQtkr0PgAgIFMjUSQ
myaXhqjDQcvJZufbgsPwNM19PrSKVK4rD4EZ0MIXknlQnmjBgJqfonmACUx4sXSs
xHlTNfZeNHuvqDTt26G3QKwZtqjrwCufHdA7kLea3K6Eimwodpe91Ij6BjLPLSBh
0JoBYpLPwdoVNVEBxSo7A5mThIn8XyY6haoIn1kKMoLxt5PepghTsppGtmZ5VOLs
aroMX/FXbtFTRp6WBQW1MfOnGosiJKck1y8D0AwFL4O9HvnBHMEPiBldycBqgZOX
X2aoFe6QAGBFOvfvRywIurrUgWIX9tQhWUZCthwkQspID9aN42Y0+EYzpw4o/9yS
7yBRfjmHLC5txld8TX8awvDtAU7vYmyv
=g+Xi
-----END PGP SIGNATURE-----