-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Mailman
Advisory ID   : NCSC-2021-0940
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-12108, CVE-2020-12137, CVE-2020-15011,
         CVE-2021-42096, CVE-2021-42097
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
Uitgiftedatum  : 20211124
Toepassing   : GNU Mailman
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         OpenSUSE
         Red Hat Enterprise Linux

Update
  Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2021-42096 en CVE-2021-42097 te verhelpen in RHEL 8. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn verschillende kwetsbaarheden verholpen in Mailman, een
  webgebaseerde mailinglijstbeheerder, die kunnen worden misbruikt
  voor het uitvoeren van een cross-site request forgery (CSRF)-aanval.
  Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheden misbruiken voor het
  verkrijgen van verhoogde rechten of verkrijgen van toegang tot
  applicatiedata.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van mailman beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4991

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /DSDRER3UF4R57ILYOQY7J63PNAP2LA73/

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:4826

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  Ubuntu 20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  18.04: https://ubuntu.com/security/notices/USN-5121-1
  20.04: https://ubuntu.com/security/notices/USN-5121-2

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYZ5XoOEs56R4sCd0AQpTaAv+IvqMo/tsDjuOjr1w5hzafoAN+fYEcxCg
T0LblmIOJarwoeXSf0PI+CNdx7CovZux4SCkL2FIUaYdBHndyYIMXub6xEc0/zRg
RRA5rIFa0OCEWC6RjxErIKwRpXKOmT6lsMpPf6Ti0IUP06YPCQDEX3CjZ6mFg/mL
Y3hpR2cG+ImI/KAb2S+l2CaEqINgnb6Ruc5O9uIiiaKO27Sun7KyqCZ2djzJ1K7c
BzRM3EveAXqqJUT0cQQNqjg/K1netdyZcICTYgK33OJFjLHGJv7XZ5b31H9zYwrL
7rk08BAzu9huvu+yEbL+IzgNslms9Q9LurkBDRMNw7HzQfgGQ25x7z3eNt3LWS3D
/rryNF4PC2R12Ha4nLFLrniOu8b7jWz9K6m7oszrH96h6XMmqh8tj2iPR/RKgVl8
Bb82v+eKQ4YzxNzWO+54RF66DTYkhn15f+7EyjsewziaCJ08e3n+AjHnpnqKNnnv
PRA4rMiKhMxZabqz8hZkH4+4ltoM+MY2
=0B+w
-----END PGP SIGNATURE-----