-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in BIND
Advisory ID   : NCSC-2021-0941
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-25219
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20211028
Toepassing   : ISC BIND
Versie(s)    : < 9.11.36
         < 9.16.22
         < 9.17.19
Platform(s)   :

Beschrijving
  ISC heeft een kwetsbaarheid verholpen in BIND. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid
  misbruiken om de performance van een BIND DNS-server aanzienlijk te
  be´nvloeden. Misbruik heeft tot gevolg dat het langer duurt voordat
  een client een antwoord van de DNS-server ontvangt en vergroot
  daarnaast de kans op time-outs.

  De kwetsbaarheid wordt veroorzaakt door een onveilige implementatie
  van de lame cache-functionaliteit. Deze functionaliteit is
  ingeschakeld op een BIND-server die van de standaardconfiguratie
  gebruik maakt. ISC geeft aan dat de kwetsbaarheid niet kan worden
  misbruikt op BIND-servers die enkel als autoritatieve DNS-server
  zijn geconfigureerd.

Mogelijke oplossingen
  ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  BIND 9.11.36, 9.16.22 en 9.17.19. Tevens zijn mitigerende
  maatregelen gedeeld in de vorm van het uitschakelen van de lame
  cache-functionaliteit. Voor meer informatie, zie:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2021-25219

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYXqF5+Es56R4sCd0AQo7vAwAjHQ0VtgKbgeyLaiyofO2yLt4n6zMAu/v
nQlM+kWeHY0hatj1K5bg78wbq/1/6pGC9hbpOdPDzbEXUtbtukoZrRIg8ngZraSR
cnvPc83kfvAzd6wkSzlEUNBLIzm7916YdLQMB+EkVFDmp5K/pIm6psLEKTVLvUMJ
lETTpjaw/sWcU4I4LWMOnjtQCLfvAw3Rl+OBdPR/cq2D/Kg9DazO5NBuNOcovEtH
8CCqCreZ54KGuWp5baV/GHCQazwWYmisSmlkn8xvVTk4iX2x+SSzwb5uh4XEljWQ
VQ3SmHh3sX2sCVYbvPQXJeoGTL0GZy1zSyNnIj/Vl9PBG/T8mey/cmBAxJh7VSJF
8/Saw7Jfp0XY+mbVBsQnbaBCtgjiaRFcH6haNtXCHuEnR9vz+GxqZ+PHmQS6QHCc
yGEfautG38gkoy3bQZErVbbO0tn1JXc9oLJTZr3F4B/h8LQXSxcGEtMnAR0pGL9b
p2QYXAiU+8kf3FRrGkKCGi9Z2jR1OXsX
=834L
-----END PGP SIGNATURE-----