-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in BIND
Advisory ID   : NCSC-2021-0941
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-25219
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20211109
Toepassing   : F5 BIG-IP
         F5 BIG-IQ Centralized Management
         ISC BIND
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Ubuntu

Update
  F5 Networks heeft aangegeven dat een kwetsbare versie van BIND wordt
  gebruikt door BIG-IP en BIG-IQ. F5 heeft nog geen
  beveiligingsupdates beschikbaar gesteld. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Beschrijving
  ISC heeft een kwetsbaarheid verholpen in BIND. Een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid
  misbruiken om de performance van een BIND DNS-server aanzienlijk te
  be´nvloeden. Misbruik heeft tot gevolg dat het langer duurt voordat
  een client een antwoord van de DNS-server ontvangt en vergroot
  daarnaast de kans op time-outs.

  De kwetsbaarheid wordt veroorzaakt door een onveilige implementatie
  van de lame cache-functionaliteit. Deze functionaliteit is
  ingeschakeld op een BIND-server die van de standaardconfiguratie
  gebruik maakt. ISC geeft aan dat de kwetsbaarheid niet kan worden
  misbruikt op BIND-servers die enkel als autoritatieve DNS-server
  zijn geconfigureerd.

Mogelijke oplossingen
  ISC heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  BIND 9.11.36, 9.16.22 en 9.17.19. Tevens zijn mitigerende
  maatregelen gedeeld in de vorm van het uitschakelen van de lame
  cache-functionaliteit. Voor meer informatie, zie:

  https://kb.isc.org/docs/cve-2021-25219

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van bind9 beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-4994

  -= F5 Networks =-
  F5 Networks heeft aangegeven dat een kwetsbare versie van BIND wordt
  gebruikt door BIG-IP en BIG-IQ. F5 heeft nog geen
  beveiligingsupdates beschikbaar gesteld waarmee de kwetsbaarheid kan
  worden verholpen. Voor actuele informatie over de kwetsbaarheid in
  F5-producten, zie:

  https://support.f5.com/csp/article/K77326807

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5126-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYYpN2OEs56R4sCd0AQp3twv9GZSdmHrABWKHK8OK8fhU0RCHHLNdRz3y
/QA0NE1C3oslVB0wnJ2vR/UrbYN0vqD5WhXH4dt8OuP4rZzjW+rGRd6dwbj5WYbn
jaU0YhuakchC0CQ0avg92a06qnFQSiBc1GKu2VK0beoNEvkD+FpR3pzZ71KDySq8
jb2c201GDqYuzB59jUQQf4/FxQZDoz+T4TKvivMPUzmvqi27A3IAFAT/MVtmrOQN
lxV5r6aFzagSKdo9dnXZ7eoiBaNt3LzG6tTjgY4mwW6mOpAH20a2daHjO3nANmy9
D7rbrNjtBey4/bNEVPBvx+eiM7A9HePItdJyD0zERcizEa5jjxuBEaWPxOcTPxyw
TjCOn3uGWxZABq2IyW2RSbAQAzYy44fphV1JVluXM09ZmD1XtYVyU2gD4jJcQNeh
suQg7w/5NKpxCKTYjOg0FlkwgrrUhvVc6oTgzuDRTxujfr6PNwCII+ku+nxeBGDO
wbifA1HthIR1oPrrLih+D7tJKeaYkw6D
=k7qY
-----END PGP SIGNATURE-----